Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft

Skapad 2017-02-28 13:58 i Björndammens skola Partille
Grundskola 1 – 3 Kemi Fysik
Under temat luft kommer du att få möjlighet att lära dig om luftens egenskaper. Vi kommer att undersöka luftens egenskaper och träna på att förklara det som händer. Vi kommer att samarbeta med andra ämnen som teknik, svenska och bild.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet luft är att utveckla kunskaperna om luftens egenskaper, att luft tar plats, att luft väger, vad luften består av osv. Vi ska träna på att skilja mellan naturvetenskapliga sätt och andra sätt att förklara och beskriva omvärlden och titta på hur man förklarat begreppet luft genom historien. Syftet är även att väcka nyfikenhet och lust att upptäcka omgivningen och granska den med hjälp av undersökningar och olika källor.

Centralt innehåll

  • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer

Konkreta mål

Mål med temat luft.

Du ska kunna:

  • ge exempel på att luft tar plats
  • ge exempel på att luft väger
  • förklara någon skillnad mellan varm och kall luft
  • känna till vilka olika ämnen som finns i luften, däribland syre
  • genomföra enkla undersökningar som handlar om luft och dokumentera dessa

Undervisning

Under arbetets gång kommer vi att: 

- diskutera och ta reda på - Vad är luft? Tar luft plats? Väger luft något? Hur använder vi luftens egenskaper? Är det någon skillnad på varm och kall luft?

- testa luftmotstånd och lufttryck.

- prata om syre och varifrån syret kommer

- konstruera t.ex vindsnurror

Olika källor vi kommer att använda är: film, faktatexter, berättelser.

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur du kan berätta om luftens egenskaper och om du kan ge några exempel från din omvärld och dina erfarenheter. Vi kommer också att bedöma hur du genomför enkla undersökningar som handlar om luft och hur du dokumenterar dessa, samt hur du använder dig av dina kunskaper i diskussioner, enskilt och i grupp.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: