Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag

Skapad 2017-02-28 14:06 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 5 – 6 Bild Religionskunskap Svenska Samhällskunskap Biologi
Ditt öga är tomt som ett ödehus, det tör bo någon där likväl: Man kan skymta ett ängsligt fladdrande ljus ibland. - Kan det vara din själ? Nils Ferlin

Innehåll

 

 Detta ska du lära dig: 

Reflektera över din identitet och hur den formas.

Förstå och kunna resonera kring begreppen jämställdhet och norm.

Kritiskt granska budskap i medier med tanke på avsändare och syfte.  

Tolka och resonera kring budskap i poetiska texter. 

Beskriva hur du upplever poetisk text och vilka känslor och tankar den väcker hos dig. 

Jämföra olika poetiska texters form (ordval, meningsbyggnad, skiljetecken, liknelser, allitteration, rim, metafor, vers, strof etc) 

Så här kommer vi att arbeta: 

Titta på reklam (bilder, texter och filmer) och granska hur de arbetar för att få fram budskap. 

Intervjua människor om hur de ser på sig själva och vad som format den bilden.

Läsa och analysera olika poetiska texter.

Skapa olika poetiska texter.

 

Så här kommer vi att bedöma dig:  

 

Se och lyssna på hur du deltar och resonerar under lektionerna. 

Se och lyssna på din presentation/film om dig själv, där du visar vad du reflekterat över, fått syn på och lärt dig under arbetsområdet. 

Se och lyssna på dina poetiska texter där du visar hur du kreativt använder dig av alla språkliga knep du lärt dig för att nå din läsare.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: