Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyssna, tala, läsa och skriva

Skapad 2017-02-28 14:11 i Allerums skola Helsingborg
Grundskola 1 Svenska
Under bokstavsarbetet kommer vi att arbeta med stationer där du får möjlighet att träna ljud, bygga bokstaven, pyssla till den aktuella bokstaven. Du får träna på att skriva både för hand och digitalt.

Innehåll

Målet med undervisningen är att:

LÄSA OCH FÖRSTÅ..

 • Jag ska känna igen alla bokstäver i alfabetet.
 • Jag ska kunna lyssna ut bokstavsljuden och läsa ihop dem till ord.
 • Jag ska känna igen en del ord när jag läser tex. och, en, ett , jag och kan. 
 • Jag ska kunna läsa enklare texter.
 • Jag ska kunna förstå det jag läser och kunna berätta vad texten handlar om. 

SKRIVA SÅ ANDRA FÖRSTÅR....

 • Jag ska veta hur man skriver bokstäverna.
 • Jag ska kunna skriva mitt namn, ord och korta meningar.
 • Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg.

TALA, SAMTALA OCH LYSSNA...

 • Jag ska förstå enkla muntliga instruktioner.
 • Jag ska kunna berätta om vardagliga händelser så att andra förstår. 
 • Jag ska kunna lyssna på andra som berättar.
 • Jag ska kunna samtala i liten grupp. 

 

Så här ska vi arbeta:

 • Arbeta med ny bokstav varje vecka.
 • Träna på hur bokstäverna låter och formas.
 • Träna ljudning bl a med hjälp av Ipads.
 • Läsa enkla böcker och samtala kring bokens innehåll.
 • Lyssna på högläsning och samtala om innehållet.
 • Träna att skriva ord och meningar för hand och digitalt.
 • Se på tv-program som handlar om bokstäver och språk. 
 • Arbeta med stationer ( Ipad, måla, pyssla, pussla och motorik)

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 

 • Kan bokstäverna, bokstavsljuden och att du kan läsa ihop dem till ord.
 • Kan läsa småord och enklare texter.
 • Kan läsa/lyssna på en text och kan kommentera och återge innehållet. 
 • Kan skriva bokstäver, ord och enklare meningar så andra förstår.
 • Kan lyssna och samtala i en liten grupp.

 

       Vi använder matrisen "Nya språket lyfter" och skolverkets bedömningsunderlag.

 

 

 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: