Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för Mattetema i f-klass på Hubertusgården

Skapad 2017-02-28 14:14 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Ett utkast till pedagogisk planering för fritidshemmet på Hubertusgården
Grundskola F – 6
Nu ska vi jobba med matematik i många olika former, inte bara siffror.

Innehåll

Till dig som elev:

Matematik är inte bara siffror och uträkningar. Det är mycket som finns i runt omkring oss som också är matte. Vi använder oss av matte väldigt ofta och det är inte alltid du vet om att du gör det.

Mål

Vi vill utveckla elevernas uppfattning om vad matematik är samt träna deras förmåga att förstå tal samt prova på att dela upp dem. Vi vill uppmärksamma dem på mönster. Vi vill att de ska känna igen och kunna använda sig av talraden då de tänker och räknar.

Hur?

Vi börjar att jobba med temat v 9 och planerar att avsluta det v 14. Första delen av tiden ägnas åt mönster och tal/delar av tal. Vi kommer att jobba i grupp och i par och till en viss del enskilt. De sista veckorna har vi tänkt förlägga mattetemat utomhus och se hur mycket av vår omgivning som också är matte. V kommer att jobba mycket laborativt och med konkret material.

Dokumentation

Vi  dokumenterar temat med hjälp av bilder som barnen och vi vuxna tar. Vi observerar och har en ständig dialog oss pedagoger emellan

Övergripande mål och riktlinjer

  • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

 

Utvärdering

Vi utvärderar kontinuerligt med barnen under temats gång. Använder oss av tummen upp , smilisar mm

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: