Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel II

Skapad 2017-02-28 14:15 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 – 9 Svenska
En debattartikel är en argumenterande text, vars uppgift är att påverka. Skribenten ska på ett engagerande sätt ta ställning i ett viktigt ämne eller en fråga som berör många människor. Debattartikeln drivs av en tes, ett ställningstagande. Genom att argumentera för sin åsikt vill man få andra att dela ens ståndpunkt.

Innehåll

Mål

Målet är att du utvecklar din förmåga att:

 • Argumentera i skrift
 • Bli förtrogen med debattartikelns form 
 • Applicera debattartikelns form och berättartekniska grepp på eget skrivande
 • Tillämpa skrivreglerna
 • Referera, citera och källhänvisa 
 

Arbetssätt och redovisning

Vi har en tid repeterat genreskrivning i grupp, par och enskilt som övning inför Np i svenska. I det här arbetsområdet har vi övat på referat- och citatteknik samt att källhänvisa på ett korrekt sätt. Vi avslutar arbetsområdet med att repetera debattartikelns form (från åk 8) genom att ni skriver ett debattinlägg som svar på en debattartikel ni får av mig. Ni få en lektion till förberedelse, sedan skrivs debattartikeln under två lektionspass i skolan. 

 

Krav för uppgiften:

Du ska referera till källor i din text

Du ska använda referatmarkörer

Ditt inägg ska innehålla citat

Du ska följa mallen för hur man skriver en argumenterande text/debattartikel (se Classroom).

Se även länk: http://läxhjälp.nu/guider/svensktexter/skriva-debattartikel/

 

 

 

Bedömning

Bedömning sker genom matrisen nedan, där jag bedömer i vilken grad, på vilket sätt och hur väl du använder dig av de drag som kännetecknar en debattartikel och hur väl du anpassar din text till språkliga normer och strukturer. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Debattartikel

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Förmåga att göra debattartikeln övertygande för läsaren, samt hur väl du lyckas bygga upp dina argument och nå dina mottagare.
Du följer instruktionen för texten.. Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår. Du behandlar ämnet för din text på ett enkelt sätt. Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisning i huvudsak.
Du följer instruktionen för texten. Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår tydligt. Du behandlar ämnet för din text på ett utvecklat sätt, tex. genom att ha passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne och genom flera tydliga/sakliga underbyggda argument. Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisning relativt väl.
Du följer instruktionen för texten. Din åsikt och dina tankegångar framgår tydligt. Du behandlar ämnet för din text på ett välutvecklat och nyanserat sätt, tex. genom nyanserad beskrivning av bakgrund och exempel som fördjupar och utvidgar ditt ämne. Du visar medvetenhet om andra perspektiv och åsikter och har med flera tydliga/sakliga och underbyggda argument. Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisning väl.
Struktur och textbindning
Förmåga att bygga upp texten så att texten blir läsarvänlig för mottagaren både språkligt och innehållsmässigt.
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning, tex. med hjälp av fraser som "för det första...", "för det andra...". Texten har en struktur som passar för en debattartikel, tex. använder du rubrik, inledning, med bakrund och presentation av din åsikt, en argumenterande del sam t avslutning med uppmaning. Din text är styckeindelad.
Texten är sammanhängande och har välutvecklad textbindning. Texten är välstrukturerad, tex. genom konsekvent genomförd styckeindelning, effektiv rubrik, ingress, inledning, argumenterande del och avslutning som passar en debattartikel.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsuppbyggnad fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ordvalet är varierat och passar en debattartikel, tex. med ett formellt språk. Meningsuppbyggnaden är relativt väl fungerande, tex. genom att du varierar långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt. Tempus fungerar relativt väl. Du följer relativt väl normen för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsuppbyggnaden är väl fungerande och varierad, tex. genom att du varierar långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt. Tempus fungerar väl. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Källhänvisning
Förmåga att beskriva och förklara med hjälp av källhänvisning, citat och referat. Du visar detta i referatet och debattartikeln.
Sammanställningen innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningen innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningen innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: