👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagans värld - Gruffalon

Skapad 2017-02-28 14:22 i Mumindalens förskola Svedala
Förskola
Gruffalon

Innehåll

Gemensamt Tema ”I sagans värld”

 

Detta dokument tilldelas barngruppen Hattifnattarna

 

Barngruppens projekt: Gruffalon

 

Bakgrund: I barngruppen är attribut som störst och/eller starkast viktiga attribut.

 

Syfte: Syftet är att barnen ska få möjlighet att lyssna och arbeta med Gruffalon då vi tror att det är en saga som de kan fångas av. Vi vill utmana barnen i sitt tänk att störst är starkast och lära dem att det kanske inte alltid är så.

 

Frågeställningar: Vilka fler egenskaper än stor och stark kan vara viktiga att ha i livet?

På vilket sätt kan man vara stark?

 

Förutsättningar, arbetssätt, organisation och struktur: Vi vill att projektet ska vara levande i vår verksamhet och genomsyra det vi gör här på förskolan.

 

Metoder: Vi kommer att använda oss av många olika lärstilar för att fånga alla barn och inspirera dem till lärande. Vi kommer att kommunicera mycket och närvarande pedagoger är ett nyckelord.

 

Iscensättning av lärmiljön: Lärmiljön ska inspirera barnen till fortsatt lärande genom bland annat material, pedagogerna ska erbjuda olika lärsituationer och barnens alster på väggarna kan utgöra en samtalsgrund för fortsatt lärande.

 

Föräldrarnas delaktighet: Föräldrarna får ta del av barnens alster via väggdokumentationer inne på avdelningen och genom blogginlägg och dokumentation.

 

Arbetslagets valda mål: 

2.2 Utveckling och lärande

- Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den

- Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

- Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

- Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

 

Förskolans prioriterade mål i SKA: 

2.2 Utvcekling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

- utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

 

2.1 Normer och värden:

- sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

 

Valda kärnämnen:

 Intersubjektivitet - att läsa av andra och vara tillsammans. För att uppmärksamma och förstå andra - behöver man känna igen sina egna känslor och behov.

Mentalisering - att föreställa sig andras perspektiv och känslor. Förmågan att resonera med sig själv och känna utan att genast göra. Att tänka efter före, innan man gör något.

 

Ev förändring/utveckling av inriktning:

-

 

 Avslutning av projekt:

Vi kommer att avsluta projektet med en filmvisning av Gruffalon.