👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden, åk 2

Skapad 2017-02-28 14:28 i Västergårdsskolan Öckerö
Du ska få lära dig mer om solen, planeterna, månen och stjärnorna.
Grundskola 2 Svenska Bild NO (år 1-3) Idrott och hälsa
Visst är det spännande med rymden! Var slutar rymden? Vad finns det i rymden? I det här arbetsområdet ska vi lära oss mer om detta spännande område.

Innehåll

Vad ska vi lära oss om rymden?

- Hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra.
- Få en förståelse för vad Big Bang är.
- Lära oss om planeterna i vårt solsystem.
- Ta reda på varför det är mörkare och kallare på vintern än på sommaren.
- Månens olika faser.
- Stjärnhimlen och stjärnbilder.

 

Hur ska vi lära oss detta?

- genom film och bilder
- läsa faktatexter.

-skriva enkla faktatexter och berättande texter.

-läsa berättande texter som handlar om rymden.
-experiment
-dramatisera

 

Vad som kommer att bedömas:


- Du ska veta hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

- Du ska känna till varför det är mörkare och kallare på vintern än på sommaren.

- Du ska känna till månens olika faser. 

- Du kan samtala om tyngdkraft.

- Hur du dokumenterar dina undersökningar.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att:

-delta aktivt på lektionerna

-delta i olika diskussioner

-dokumentera ditt arbete

-berätta om din dokumentation. 

Kopplingar till läroplanen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  Fy   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Fy   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3