Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällets pengar

Skapad 2017-02-28 14:40 i Östergårdsskolan Halmstad
Samhällets ekonomi samt arbete och försörjning
Grundskola 9 Samhällskunskap
I detta arbetsområde ska vi kika närmare på samhällets pengar. Den stora frågan som vi ska besvara är: Var kommer samhällets pengar ifrån och vad bör pengarna används till?

Innehåll

Detta arbetsområde kommer att pågå mellan 12-16.

BEDÖMNINGSUPPGIFT:

  • Muntlig bedömningsuppgift i grupp enligt ”rundabordsmodellen” där du ska resonera om vilka anledningar det finns till att vi betalar skatt.

Till bedömningsuppgiften finns en bedömningsmatris kopplad.

 

VILKEN HJÄLP KOMMER DU ATT FÅ?

¤ Min, din egen och klasskompisars respons

¤ Planeringshäftet

¤ Böcker och Internet

¤ Mina genomgångar

¤ Övningsuppgifter

¤ Föreläsare från Swedbank

¤ Olika modeller, t.ex. sambandskedjor, analysmodellen och EPA-modellen

 

VI KOMMER ATT ARBETA ENLIGT FÖLJANDE:

¤ Anna presenterar arbetsområdet.

¤ Övning där jag kollar av er förförståelse om arbetsområdets centrala

  Begrepp enligt EPA- modellen (s.3).  

¤ Övningsuppgift ”Vad bestämmer priset?”(s.4)

¤ Övningsuppgift ”Prispåverkan” (s.5)

¤ Övningsuppgift ”Analysera ett problem” (s.6)

¤ Övningsuppgift ”Förbättra din läsförståelse” (s.7-8)

¤ Övningsuppgift ”Vem vill bli miljonär?” (s.9)

¤ Övningsuppgift ”Argument för och emot skatter” (s.10)

¤ Föreläsning av Swedbank ”Ung ekonomi”

¤ Muntlig bedömningsuppgift i grupp enligt ”rundabordsmodellen” där du ska resonera om vilka anledningar det finns till att vi betalar skatt? (s.11)

 

ÖVNINGSUSPPGIFT FÖRFÖRSTÅELSE

ARBETSOMRÅDETS CENTRALA BEGREPP

ENLIGT EPA – MODELLEN

Arbetsområdets viktigaste begrepp

Visa genom exempel eller sätt in begreppet i en mening för att visa att du

har förstått vad begreppet betyder

Utbud och efterfrågan

 

Ekonomiskt system

 

Planekonomi

 

Marknadsekonomi

 

Blandekonomi

 

Det ekonomiska kretsloppet

 

Produktionsfaktor

 

Realkapital

 

Konkurrens

 

Statsskuld

 

Hög– och lågkonjunktur

 

Inflation

 

Budget

 

Buffertsparande

 

Sms-lån

 

Kronofogden

 

 

 

Uppgifter

  • Muntlig bedömningsuppgift i grupp

Matriser

Sh
Muntlig bedömningsuppgift i grupp:

Vilka anledningar finns det till att vi betalar skatt?

I ämnet samhällskunskap får du chans att diskutera många olika samhällsfrågor. Denna bedömningsuppgift handlar om SKATTER. I Sverige betalar vi skatt till kommunerna, landstingen/regionerna och staten. Privatpersoner betalar bland annat skatt på inkomst och moms på köpta varor och tjänster. Företag betalar bland annat moms och arbetsgivaravgifter. Du ska muntligt och i grupp enligt ”rundabordsmodellen” resonera och förklara: Vilka anledningar finns det till att vi betalar skatt? Uppgiften bedöms enligt matrisen nedan:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmågan
Att kunna förklara, att se likheter och skillnader, att kunna beskriva samband och att se mönster.
Du visar att du har grundläggande kunskaper genom att kunna ange någon anledning till att vi betalar skatt.
Du visar att du har goda kunskaper genom att kunna ange några anledningar till att vi betalar skatt.
Du visar att du har mycket goda kunskaper genom att kunna ange flera anledningar till att vi betalar skatt.
Kommunikativa förmågan
Att kunna argumentera och resonera.
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring vilka anledningar det finns till att vi betalar skatt.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang kring vilka anledningar det finns till att vi betalar skatt.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring vilka anledningar det finns till att vi betalar skatt.
Begreppsförmågan
Att förstå och kunna använda ämnesspecifika begrepp av olika slag och på olika sätt.
Du visar att du förstår och kan använda något centralt begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda några centrala begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda flera centrala begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: