Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk

Skapad 2017-02-28 15:19 i Ugglums skola Partille
I Sverige har vi fem officiella minoritetsspråk + teckenspråk och i det här arbetsområdet får eleverna fördjupa sig i dessa.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vet du vad ett minoritetsspråk är? Vet du att det är tusentals människor som pratar andra språk än svenska i Sverige? I Sverige har vi fem stycken officiella/ nationella minoritetsspråk, dessa är: romani chib, mieänkieli, jiddisch, finska och samiska. När vi jobbar med det här arbetsområdet kommer vi bl.a. titta på hur många i Sverige som talar språken och hur de låter.

Innehåll

Vad ska vi lära oss? Varför just detta?

Ni ska lära er vad ett minoritetsspråk är samt vilka de nationella minoritetsspråken i Sverige är. Ni ska lära er detta eftersom det är en del av det centrala innehållet samt kunskapskraven i svenska lgr 11. Det är också bra att vara medveten om att det i Sverige finns människor som pratar andra språk än svenska.

Hur ska vi lära oss detta?

  • Vi kommer att prata och diskutera kring språken.
  • Ni kommer arbeta i grupper med att ta reda på fakta om de olika minoritetsspråken. Den fakta ni hittar ska ni sammanställa och redovisa muntligt med hjälp av en Google presentation
  • Ni kommer arbeta enskilt med ett tilldelat språk och ni ska hitta så mycket fakta som möjligt och lämna in det skriftligt. Ni ska också redovisa detta muntligt i liten grupp.
  • Vi kommer att följa en programserie på UR.se som heter "Jakten på språket" och även serien "Andrea hälsar på"...

 

Matriser

Sv SvA
Minoritetsspråk

Minoritetsspråk
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk.
Söka information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställa information
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika begrepp.
Skriva text
Eleven kan skriva faktatext med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Eleven kan skriva faktatext med relativt tydligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Eleven kan skriva faktatext med tydligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Grammatik
I faktatexten använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I faktatexten använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I faktatexten använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Redovisning
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med i huvudsak relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: