Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigen

Skapad 2017-02-28 15:49 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Historia
Oroligheterna i Europa och maktkampen mellan länder, skapade allianser som satte en hel värld i brand under 1900-talet. Hur kunde det bli så? Vilka var orsakerna och vad blev konsekvenserna?

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering

Eleven ska efter avslutat arbetsområde ha kunskap om och fått utveckla sin förmåga att:
- Orsakerna och följderna till första och andra världskriget.
- Förintelsen och dess betydelse.
- Resonera kring hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i.
- Beskriva samband mellan olika tidsperioder.
- Använda historiska begrepp.

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer under detta arbetsområde ha genomgångar, titta på film, ha diskussioner och arbeta enskilt.

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt under arbetets gång samt med en avslutande skriftlig examination. Det som kommer att bedömas är:
Elevens kunskap om första och andra världskriget.
Elevens kunskap om förintelsen.
Elevens förmåga att förklara hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i.
Elevens förmåga att använda historiska begrepp.
Elevens förmåga att resonera kring orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar samt om förintelsen.
Elevens förmåga att beskriva samband mellan olika tidsperioder.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Världskrigen

Når ännu ej målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Ämneskunskaper
Eleven är på väg mot kvalitetsnivå 1 men har inte tillräckliga kunskaper om: -orsaker till och konsekvenser av första och andra världskriget. -förintelsens orsaker och konsekvenser. -och kan inte förklara hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i.
Eleven har grundläggande kunskaper om: -orsaker till och konsekvenser av första och andra världskriget. -förintelsens orsaker och konsekvenser. -och kan förklara hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i
Eleven har goda kunskaper om: -orsaker till och konsekvenser av första och andra världskriget. -förintelsens orsaker och konsekvenser. -och kan förklara hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i
Eleven har mycket goda kunskaper om: -orsaker till och konsekvenser av första och andra världskriget. -förintelsens orsaker och konsekvenser. -och kan förklara hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i
Samband
Eleven är på väg mot kvalitetsnivå 1 men har inte tillräcklig förmåga att se samband mellan: -olika tidsperioder
Eleven kan beskriva enkla samband mellan: -olika tidsperioder
Eleven kan beskriva förhållandevis komplexa samband mellan: -olika tidsperioder
Eleven kan beskriva komplexa samband mellan: -olika tidsperioder
Resonemang
Eleven är på väg mot kvalitetsnivå 1 men har inte tillräcklig förmåga att resonera kring: -orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. -förintelsen
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring: -orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. -förintelsen
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring: -orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. -förintelsen
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring: -orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. -förintelsen
Begrepp
Eleven är på väg mot kvalitetsnivå 1 men ha inte tillräcklig förmåga att använda historiska begrepp.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: