Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter och vår, kraft och rörelse vt 17

Skapad 2017-02-28 15:51 i Långavekaskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Under våren kommer vi att titta lite närmre på årstiderna, skillnader och likheter och vilka djur, växter som kan ses.

Innehåll

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna:

* beskriva några enkla samband i naturen. t ex hur djuren på olika sätt tar sig igenom vintern.

* ge exempel på vad som skiljer olika årstider åt.

* veta om några/något djurs livscykel.

* ha fått en inblick i hur förhållandet naturen/människan beskrivs i t ex litteratur och konst.

* göra enkla fältstudier/observationer av årstiderna.

* dokumentera dina fältstudier/observationer och använda denna kunskap i samtal.

* namnen på några djur och växter.

* sortera djur och växter utifrån olika egenskaper.

* ge exempel på någon/några näringskedjor.

* samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Dina kunskaper/förmåger visar du genom att:

 • kontinuerligt delta i samtal, diskussioner och övningar under lektionerna.
 • ja/nej frågor
 • göra bilder
 • poängpromenad

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

Observationer i naturen, leta, söka efter växter och djur

Läsa i böcker

Se på filmer

Titta på bilder, rita bilder

Ha gemensamma samtal

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: