Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Värme och tryck

Skapad 2017-02-28 16:12 i Eriksbergsskolan Uppsala
Modeller för att beskriva värme och tryck - kopplingar till vardagslivet
Grundskola 8 – 9 Fysik
Under detta tema kommer du lära dig mer om vad värme och tryck är och få svar på flera vardagsfunderingar: Hur kan ett tungt föremål flyta? Varför ska man lägga sig ner om isen börjar knaka? Hur kommer vattnet ut i våra vattenkranar? Hur använder vi luft för att inte frysa? Varför blir silverskeden så varm i kaffekoppen?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • använda kunskap i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Konkretisering av det centrala innehållet (vad du bör kunna):

 • Veta vad som menas med massa, tyngd och densitet och kunna i vilka enheter dessa storheter mäts i

Lufttryck:

 • Hur lufttrycket ändras beroende på höjd

 • I vilken enhet lufttryck mäts i och hur stort normalt lufttryck är

 • Hur lufttrycket kan få ett plan att lyfta

 • Vad som menas med undertryck, övertryck och komprimering av gaser

 • Kunna berätta om de Magdeburgska kloten

Tryck i vätskor:

 • Skillnader i tryck beroende på djup
 • Känna till vad som menas med kommunicerande kärl och ge exempel på tillämpningar
 • Veta vad som menas med lyftkraft/Arkimedes princip och kunna göra enkla beräkningar där lyftkraften beräknas
 • Kunna ge exempel på föremål som flyter/sjunker och förklara varför 

Tryck på fasta föremål:

 • Kunna olika enheter för tryck och räkna ut det
 • Kunna ge exempel på när det är bra att öka/minska trycket och vad man kan göra för att åstadkomma detta

Värme:

 • Kunna ge exempel på när man måste/kan ta hänsyn till att olika ämnen utvidgas när det värms
 • Kunna ge exempel på hur värme kan överföras (strålning, ledning och strömning) och kunna ge exempel när detta sker
 • Kunna ge exempel på bra/dåliga värmeledare
 • Kunna ge exempel på hur man kan undvika värmeförluster
 • Veta vad som menas med ”absoluta nollpunkten”

 

 

Matriser

Fy
Kunskapsmatris för fysik

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
2
genomföra systematiska undersökningar i fysik.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
3
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: