Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte direkt Borgen 5A-Vikt och Volym

Skapad 2017-02-28 16:23 i Tallbackens Freinetskola Freinet
MatteBorgen 5A Kapitel 4 - Vikt och Volym
Grundskola 5 Matematik
I detta kapitlet får eleverna arbeta med vikt och volym. Avsnittet om volym tar upp enheterna liter, deciliter och centiliter. Avsnittet om vikt tar upp enheterna kilogram, hektogram och gram.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

När vi har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • Jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
 • Växla mellan olika volymenheter
 • jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
 • växla mellan olika viktenhete


Arbetssätt

Vi skall:

 • Ha gemensamma genomgångar
 • arbeta i matteboken
 • Ha praktiskt arbete
 • Ha samtal och diskussioner

Du bedöms efter din förmåga att:

 • lösa enkla problem genom att välja och använda fungerande strategier och metoder.
 • beskriva tillvägagångssättet samt redogöra om tillvägagångssättet
 • använda grundläggande matematiska begrepp


Du har möjlighet att visa vad du kan vid:

 • samtal och diskussioner
 • genomgångar
 • och på sluttestet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: