Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan och världen åk 2 vt-17

Skapad 2017-02-28 20:15 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Tänk att hela välden kan få plats på ett papper eller en bild. Hur fungerar egentligen kartan och vad betyder de olika färgerna. Vad menas med att man åker söder ut? Åt vilket håll åker man då? Hur skulle bilden av skolgården se ut om du var en fågel och flög högt där uppe i himmeln? Detta och mycket mer kommer vi att prata om och försöka reda ut under arbetets gång.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att du utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Undervisningen ska ge dig kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att du kan orientera dig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. 

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att: 

 • undersöka omvärlden med hjälp av kartor.

Bedömning - vad och hur

Under arbetets gång kommer vi att hjälpa, vägleda, stötta och ge dig återkoppling för att du ska få möjlighet att utveckla olika förmågor.

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Kunna använda dig av en karta.
 • Använda dig av väderstrecken.
 • Använda begrepp som beskriver var saker och platser ligger.
 • Rita egna kartor.
 • Kunna göra enkla undersökningar av världen och miljön runt omkring dig. 


Du kommer få möjlighet att visa detta genom att:

 • Visa att du kan läsa av en karta.
 • Använda dig av väderstrecken när du beskriver en plats.
 • Rita en egen karta över skolgården och din väg till skolan. 
 • Kunna följa en karta över skolgården. 

Undervisning och arbetsformer


Så här kommer vi att arbeta:

 • både enskilt och i grupp
 • se på film
 • läsa faktatexter
 • studera olika kartor
 • träna på att följa en karta i närområdet
 • rita mentala kartor

Begrepp

 • jordklot
 • världskarta
 • karta
 • karttecken
 • kontinent
 • världsdel
 • ocean
 • väderstreck

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: