👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, lyssna och tala

Skapad 2017-02-28 21:10 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
Till Skolbanken.
Grundskola 1 Svenska
Under detta arbetsområde kommer du att träna på att lyssna och att tala. Du kommer träna dig på att muntligt berätta, beskriva, återberätta och argumentera.

Innehåll

Till eleverna

Målet med arbetet är att:

Träna och utveckla din förmåga att lyssna och din muntliga förmåga att berätta, beskriva, återberätta och argumentera.

Under arbetets gång kommer vi att:

Lyssna på högläsning och samtala om texten. Arbeta med frågor på och om texten; frågor på raden och mellan raderna. Du kommer även att få fundera och gissa kring fortsättningar på historien och delge dina tankar och idéer till dina kamrater. Du kommer att få träna på att både muntligen och skriftligen återberätta, berätta, beskriva och argumentera.

Du kommer redovisa ditt arbete genom:

Vara muntligt aktiv i samtal med dina klasskamrater, återberätta muntligen och skriftligen.

Vi kommer bedöma din förmåga att:

Lyssna. Berätta, beskriva, återberätta och argumentera muntligt i par och i grupp.

Kopplingar till Lgr 11 och till kursplaner i ämnet / ämnena

Kunskapskrav i årskurs 3 eller 6

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1