Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English VT 17 - Let's talk!

Skapad 2017-03-01 07:09 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 4 Engelska
Vi jobbar med att prata på engelska vecka 10-13 veckor och vecka 14 sker bedömningen.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Se koppling till syftet.

Innehåll

Vi ska nu använda oss av det vi lärt oss under läsåret och träna på att prata! Vi kommer jobba med att samtala med varandra på olika sätt. Både med tydliga manus och mer fritt. Eleverna kommer producera egna samtalsmanus och få färdiga av mig. 

Läxan under detta arbetsområdet kommer vara att tala engelska. 

Bedömning

Bedömningen kommer ske genom en muntlig presentation inför klassen och en intalad monolog (man talar själv) på Ipad. 

Konkretisering av mål

Målet är 
- att du ska kunna förstå talad engelska.
- att du ska kunna tala engelska så att andra förstår vad du menar.

Arbetssätt

 • Vi kommer jobba med olika talövningar, både styrda och friare.
 • Vi kommer leka lekar på engelska.
 • Vi kommer lyssna på talad engelska.

Dokumentation

All dokumentation sker i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: