Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bå VT 2018- Spanska åk 7 v 9-15

Skapad 2017-03-01 08:33 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Under vecka 9-15 kommer vi att arbeta med kapitel 6-7 i boken, och träna på ord och uttryck som rör bl.a skolan, skolämnen, klockslag, väder, att berätta vad man tycker om, att köpa kläder och glass, mm. När det gäller grammatik kommer vi att repetera presens av regelbundna verb. Vi kommer även att lära oss futurum- framtid. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov torsdag v. 12.

Innehåll

Lektioner: onsdag, torsdag, fredag

Läxor ges i regel tors-tors

Syfte med arbetsområdet (varför gör vi det här?)

- Att träna vår förmåga att förstå enkel och vardagsnära spanska i tal och skrift

-Att träna vår förmåga att använda spanska i tal och skrift för att prata om vardagslivet, skolan, klockan, vädret, fråga vad något kostar, handla kläder, osv.

- Att träna grammatiska strukturer för att kunna uttrycka oss alltmer tydligt och korrekt.

Stoff (vilket arbetsmaterial ska vi jobba med?)

-Vamos 2 Textbok s. 34-41.

-Vamos 2 övningsbok s. 54-74

- Grammatikstenciler

Redovisning (hur bedöms mitt arbete?)

- Genom att läraren observerar ditt arbete under lektionerna

-Genom ett skriftligt prov torsdag v. 12

 Preliminär tidsplanering:

v. 9: 

Textboken: Kapitel 6. läsa och förstå hela texten

Övningsboken: s. 54-62 

Lämna in: övning 14 s. 62 (liten skrivuppgift)

Läxa till tors v 10: Kunna böja regelbundna verb i presens (stencil)

 

v. 10:

Inledning kap 7: Läsa och översätta tillsammans och enskilt. 

Övningsboken: s 63-69

Spela in och lämna in övning 10 s. 67!

Stenciler med övningar på verb i presens och futurum

Läxa till torsd v. 11: glosor till kap 7 (s. 81 i textboken)

Läs även igenom texten flera gånger hemma, och kontrollera att du förstår allt!

 

 v. 11:

Fortsättning kap 7: övningsbok s. 70-73

Fler övningar som läraren delar ut.

Läxa till torsd v. 12: Glosor :Ord i bilden: kläder (textboken s. 82)

 

 v. 12

Onsd: Repetera inför provet

Torsdag: Prov kap 6+7+ regelbundna verb i presens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Information om prov v 12

  • Läxa v. 4

  • Läxa v 3

Matriser

M2
Matris spanska åk 6-9

Läsa
(att förstå innehåll och budskap i texter på spanska)
Förstår vissa delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Höra
(att förstå innehåll och budskap i talad spanska)
Förstår vissa delar och/eller tydliga detaljer.
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Berätta muntligt
(att göra muntliga framställningar på spanska)
Brister i uttal/ordförråd stör förståelsen.
Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att informationen går fram.
Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet.
Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.
Samtala
(att kommunicera muntligt på spanska)
Svarar med enstaka ord på direkta frågor.
Svarar och ställer enkla frågor som för samtalet vidare.
Tar egna initiativ till att tala ocg för fram egna åsikter på ett enkelt sätt.
Bidrar till att fördjupa samtalet genom att till exempel ställa följdfrågor.
Skriva
(att berätta och beskriva något på spanska)
Brister i ordförråd/grammatik stör förståelsen.
Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att informationen går fram.
Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet
Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: