Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Animerad bild komb. med musik v.9- v.18

Skapad 2017-03-01 08:45 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F Musik Bild
Vi skapar Stop Motion film med egenkomponerad musik. VI utgår ifrån värdeord som till exempel tillit, respekt och gestaltar dem med rörlig bild och musik.

Innehåll

 

Empati

Integration

Jämlikhet

Nyfikenhet

Respekt

Demokrati

Glädje

Ansvar

Målmedvetenhet

Kreativitet

 

Bildplanering:

Grupper med två-tre elever skapas och ett värdeord tilldelas varje grupp.

Gestalta begreppet med visuell bild och musik.

Du arbetar med appen Stop Motion Studio med Cut out teknik/leranimation/"dockanimation"/pixelering(liggande/stående animation). Film redigeras slutligen i Imovie.

Stop Motion filmen får gärna kombineras med dokumentärt material genom ljudupptagning, eller inspelad rörlig bild. Kanske vill ni intervju till exempel klasskompisar på det tilldelade värdeordets innebörd.

En film skapas i tre faser: förproduktion, produktion och efterproduktion. Under förproduktionsfas utvecklas idé, storyboard och en tidsplanering (tänk både ljud och bild). I förproduktionsfas bearbetas scenografi, karaktärer, rörelser. Under produktionsfas skapas film utifrån din planering i förproduktionsfasen. I efterproduktionsfasen redigeras film, för och eftertexter skapas och ljud och rörlig bild synkroniseras.

En ungefärlig längd på resultatet är 3 minuter.

 

 

 

Uppgifter

  • Idé, storyboard tidsplanering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: