Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från Vasatid till Stormaktstid 1500-1700

Skapad 2017-03-01 08:51 i Djupedalskolan Härryda
Under en period kommer vi att lära oss mera om Vasatid och Stormaktstid.
Grundskola 6 Historia Religionskunskap
Hur ser Sverige ut, geografiskt.

Hur ser samhället ut?

Vilka händelser och personer förknippar vi med dessa tidsperioder?

Vilka likheter/skillnader finns mellan då och nu?

Hur ser övriga Europa ut och vad händer där?

Innehåll

Övergripade mål och läroplanens syfte

 

 

Centralt innehåll

Vi kommer att läsa om Vasatid och Stormaktstid.
Vi kommer att läsa om hur Sverige blir ett enat land.
Vi kommer att läsa om Reformationen.
Vi kommer att läsa om utbytet mellan Sverige och Östersjöriket
i handel, språk och kultur.
Vi kommer att jämföra nutid med dåtid för att se likheter och skillnader.

Konkretiserade mål för eleverna

Du ska kunna berätta om några viktiga personer från denna tid och vad de gjorde.
Du ska kunna vad som händer när Sverige blir ett enat land och senare en stormakt.
Du ska veta Kyrkans roll i samhället under denna tid (hur religionen påverkar samhället). Veta vad reformationen är. 
Du ska kunna jämföra dåtid med nutid och se likheter och skillnader.
Du ska känna till om häxprocesserna.
Du ska kunna viktiga ord och begrepp.

Arbetssätt - undervisningens innehåll

 • Föreläsningar
 • Diskussioner
 • Gruppuppgifter
 • Eget arbete
 • Filmer

Bedömning

 • Muntlig och skriftlig redovisningar 
 • Gruppdiskussioner
 • Din arbetsinsats under lektionerna
 • Deltagande i diskussioner

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: