Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Fånga känslan!

Skapad 2017-03-01 08:51 i Svenska som andraspråk Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbete om och med lyrik.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Hårt vara sniffare fullgubbe fnask Hårt vara risigt och sargat patrask Hårt samla sopor att släpa på Hårt gå i centrum & bara gå (Bodil Malmsten, ur Bakom centrum)

Innehåll

Inledning och syfte

Lyrik, poesi, dikter - det är tre ord för samma sak. Ordet lyrik kommer från antiken och grekiskans "lyrikos" som betyder ungefär "en dikt som sjungs till lyra". (Lyra är ett slags musikinstrument, en slags gitarr.) Lyrik i dag står för all typ av diktning.

Genom det här arbetsområdet ska du få lära dig mer om lyrikens olika begrepp och olika sätt att skriva dikter på. Du skall också översätta en dikt från ditt modersmål till svenska samt skapa en egen dikt (på svenska) och presentera denna tillsammans med din skulptur. (Bilduppgiften)

 

Metod och tidsplan

Vecka

Vad?

8

□ Intro LPP - Genomgång och diskussion kring begreppet lyrik.

□ Filmvisning: Hej Litteraturen - Poesi

□ Välj en dikt som du skall översätta till svenska. 

9-12

□ Fördjupa dig i diktens författare - samla fakta. (se punkter i Showbie)

□ Analysera dikten och koppla ihop med poeten (se punkter i Showbie)

□ Skriv en egen dikt (se uppgift i Showbie)

□ Renskriv och gör en snygg layout (för hand eller digitalt) till din dikt som du kan presentera tillsammans med din skulptur.

 

Lycka till!

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: