Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder och klimat (geografi )

Skapad 2017-03-01 08:57 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Geografi
Väder och klimat är alltid aktuellt! De senaste åren har debatten kring klimatförändringar varit intensiv. För att kunna ta del av denna bör man ha grundläggande information om väder och klimat, samt en översikt över (naturliga) klimatförändringar genom tiderna och vad som påverkar dessa.

Innehåll

Väder och klimat

Syfte:
Syftet med detta arbetsområde är att du ska förbättra din förmåga att ..."analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen (lgr 11)"

Undervisning:
Undervisningen kommer att utgå från följande  sju frågor;
1. Vad är väder?
2. Vad är klimat?
3. Vilka faktorer påverkar klimatet?
4. Varför förändras klimatet?
5. Varför tror många forskare idag att temperaturen på jorden kommer att höjas några grader?
6. Resonera kring de konsekvenser som en eventuell temperaturhöjning skulle medföra. För dig, för Mölndal/Göteborg, för Sverige (...för något annat land) 
7. Ge några förslag på lösningar för att förhindra eventuella klimatförändringar.

8. Vilka är de olika klimatzonerna och vad utmärker dem?

Ord och begrepp att kunna förklara (Om du inte redan kan dem)
årstid, klimat, väder, koldioxidhalt, högtryck/lågtryck, nederbörd, konvektiv, orografisk, front, bris, monsun, passad, El Nino, Polarklimat, Tempererat klimat, Subtropiskt klimat, Tropiskt klimat, Kustklimat, Fastlandsklimat, Vändkrets, Zenit, Vegetation, Permafrost, AvdunstningKällor:
länkar; ne.se, smhi.se, skolverket/länkskafferiet.se mfl
litteratur;  Kartböcker, Läroböcker i geografi

Bedömning:
Bedömningen utgår från din förmåga att se samband, resonera och föra fram en åsikt.
(se matris)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Kopia av Väder och klimat (geografi )

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samspel människa, samhälle &natur
Du har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Du har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Du har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Namngeografi
Du har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi .
Du har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi.
Du har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: