Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2017-03-01 10:15 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Ett nedslag i en epok i litteraturhistorien
Grundskola 7 Svenska
Homeros och Sofokles - vilka var det? Vad handlar Odysséen om? Vad är epik, dramatik och lyrik? Under följande veckor kommer vi att prata om och läsa om Antikens litteratur. Ni kommer också att få lära er uttryck och ord som kommer från denna epok.

Innehåll

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med

Vi kommer att inleda arbetsområdet med att prata om Antiken. Vi tar upp olika ord och begrepp som har med Antikens litteratur att göra. Därefter kommer fokus att ligga på läsning; både enskilt, högläsning  och gemensamma diskussioner kring det vi läser.
Arbetsområdet kommer även att kopplas till Bild, där ni kommer att få rita en bildserie kring något ni läst.

Vi kommer också att jobba med grammatik. Vi tittar på verb och hur man använder dem i olika tempus. Ni kommer att få individuella uppgifter för att träna på att använda verb på rätt sätt. 

Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt test fredag v. 11 där du bl.a. skall få skriva en sammanfattning av något verk vi läst om. 

Vecka 9

Torsdag: Genomgång om litteraturhistoria: epoker, greker, epik, dramatik och lyrik.
                Ord och begrepp

Fredag: Läsning: Iliaden

 Vecka 10

Onsdag: Läsning: Odysséen

Torsdag:  Antik dramatik https://www.youtube.com/watch?v=JVqC9mJfz5w 
                Läsning: Kung Oidipus

Fredag: Läxa: ord och begrepp från Antiken
             Grammatikgenomgång - verbgrupper och tempus

 

Vecka 11
Onsdag: Arbete med uppgiftshäfte

Torsdag: Repetition

Fredag: Skriftligt test 

Bedömning

Formulera sig och kommunicera i tal Du deltar aktivt i muntliga diskussioner i gruppen.

Formulera sig i skrift,  I det skriftliga testet tittar jag på hur  väl du kan använda dig av verb i korrekt tempus. Jag tittar också på din meningsbyggnad och strukturen i texten.  Du visar också att du kan använda dig av ett ordförråd som passar till uppgiften genom att använda de ord och uttryck du lärt dig under arbetsområdet.  

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, du visar att du förstår på vilket sätt litteraturen passar in i epoken. Detta visar du både i diskussioner och det avslutande testet.

Utvärdering

Efter arbetsområdet gör du en skriftlig utvärdering. Jag kommer därefter att skriva en kommentar.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
    Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: