Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kap 5-6

Skapad 2017-03-01 11:46 i Victoriaskolan Grundskolor
PP för kap 3 och 4 i matematikboken Y.
Grundskola 8 Matematik
Ekvationer, sannolikhet och statistik. Ekvationer är något som används i samhället oftare än vad man tror. Sannolikhet och statistik är viktiga områden att förstå och för att kunna fatta kloka beslut.

Innehåll

Du har nått målet när du kan:

Kap 5

 • Skillnaden mellan ett algebraiskt uttryck och en ekvation
 • använda någon välfungerande metod för att lösa ekvationer 
 • teckna, lösa och pröva lösningar till ekvationer
 • uttrycka verkliga situationer matematiskt med ekvationer
 • teckna och upptäcka matematiska samband med hjälp av ekvationer
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begrepp som du får i kapitlet

kap 6

 • undersöka och resonera kring begreppet sannolikhet
 • uttrycka sannolikhet i bråkform och procentform
 • utföra beräkningar av sannolikhet för en händelse och för flera oberoende händelser
 • uttrycka verkliga situationer matematiskt med sannolikhet
 • tolka och använda lämpliga lägesmått i olika situationer
 • tolka och använda olika sorters diagram och beskriva samband
 • resonera och argumentera kring missvisande statistik
 • undersöka och beskriva resultat från undersökningar i tabeller och diagram
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begrepp som du får i detta kapitel

Arbetssätt

 • Följ vår gemensamma matematikplanering
 • Genomgångar/diskussioner
 • Eget arbete i läroboken
 • Ta hjälp av de nära och kära när du behöver 
 • Problemlösning i grupp och enskilt

 

Repetition

För att repetera inför provet:

 • Läs sammanfattning på s.251 och s.297-298
 • Kontrollera att du kan begreppen på s.254 och s. 301
 • Räkna "Repetition till kapitel 5-6 på s. 313-314. Intill varje uppgift står det vilken sida du kan hitta lösningen till uppgiften om du behöver repetera hur du ska lösa en specifik uppgift.
 • Räkna blandade uppgifter till kap 5 på s.252-253 och till kap 6 s. 299-300

Behöver du fler repetitionsuppgifter säg till mig.

Bedömning

Din förmåga att:

 • Göra beräkningar
 • Resonera om matematik
 • Kommunicera om matematik
 • Lösa matematiska problem
 • Använda matematiska begrepp

 Området avslutas med ett E-prov efter kapitel 3 och 4 eller ett större prov på båda kapitlen.

 Se matris för bedömning

Matriser

Ma
Ekvationer, sannolikhet och statistik

E
C
A
Problemlösning
Du väljer själv lämpliga metoder strategier för att lösa uppgifter.
Löser enkla problem i bekanta situationer
Löser problem i olika situationer
Löser komplicerade problem i alla situationer
Begrepp
Du använder och beskriver matematiska begrepp när du löser uppgifter. Du vet även hur begreppen hänger ihop med varandra.
Har en grundläggande begreppskunskap
Har goda kunskaper omkring begreppskunskap
Har mycket goda kunskaper omkring begreppkunskap
Metod
Du använder lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Kan välja i huvudsak välja en fungerande metod
Kan välja en ändamålsenlig metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Kan välja en ändamålsenlig och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.
Kommunikation
Du deltar i diskussioner muntligt och visar hur du löser uppgifter.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resonemang
Du motiverar även lösningar så att diskussionen kan fortsätta.
Kan föra dessa på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Kan framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Kan framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: