Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt platser

Skapad 2017-03-01 12:49 i Solrosens förskola Helsingborg
Förskola
Vi arbetar med Grön Flagg och deras tema Närområde/Platser.

Innehåll

Bakgrund

Förra terminen jobbade vi med barnens betydelsefulla platser. En koppling mellan hem och förskola där föräldrarna tillsammans med sina barn tog bilder som sedan togs med till förskolan för att redovisa för sina kompisar. Temat med syfte att främja varje barns förmåga att lyssna, reflektera och kunna ge uttryck för sina egna uppfattningar. Strävan efter att utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd, berätta och uttrycka tankar och ställa frågor.

Barnens redovisningar visade på att just deras plats och bild var den som fångade deras uppmärksamhet. För att kunna gå vidare och utforska en gemensam plats har vi pedagoger hjälpt till för att ta oss vidare. Vi kunde se en gemensam nämnare vid platserna vilket var att leka. På några av bilderna visade det sig att det fanns sand på platsen.

Vårt fortsatta arbete med projektet blir att utforska olika platser bestående av sand under våren.

Vår nyfikenhetsfråga är: Vilken lek kan vi leka i sanden?

Syfte

Syftet är att följa barnens intresse och lek för sand. Vad händer när vi leker tillsammans? Kan sanden se olika ut på olika platser? Vad leker vi? Utveckla sin nyfikenhet och lust samt förmågan att leka och lära. Där vi stärker vårt kamratskap och bildar en språkstimulerande miljö.

 

Grön Flagg

Solrosens förskola är certifierade inom Grön Flagg, och vi upprätthåller den certifieringen genom att fortlöpande arbeta med några av Grön Flaggs olika områden; Livstil och hälsa, Vattenresurser och Närmiljö. Vi på Droppen utforskar för närvarande vår närmiljö med fokus på tema platser med en inriktning på sand.

Genomförande

Genom att observera barnens lek vill vi hitta tillvägagångssätt för hur vi kan stimulera deras nyfikenhet och gå vidare tillsammans i projektet. Dels leken på vår egen gård och platser som tidigare besökts för att se vilken lek som tar plats. Inom området kommer vi be naturvetenskap, matematik, språk, kamratskap, motorik, sång med flera tillsammans med barnen. Ett lustfyllt lärande som tar avstamp i barnens nyfikenhet och intresse där vi utmanar det enskilda lärandet såväl som gruppens.

Dokumentation

Vi dokumenterar här på Unikum i bloggen samt dokumentationer som hänger på vår dokumentationsvägg för att barnen ska kunna få syn på sitt eget lärande, få möjligheten att ställa nya frågor samt delge sina föräldrar hur deras vardag kan se ut på förskolan i temaarbete. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: