Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn- och ungdomsboksförfattare

Skapad 2017-03-01 13:28 i Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Tom mall för att skapa planeringar för år 4-6.
Grundskola 6 Svenska
Vi tränar på läsförståelse, tolkning av texter, informationshantering samt muntlig redovisning när vi skriver om en författare och läser något av dennes verk.

Innehåll

Syfte och mål

 

Efter detta arbetsområde ska du:

  • Kunna läsa skönlitteratur för barn- och ungdomar genom att använda lässtrategier.
  • Kunna göra sammanfattningar av en texts innehåll och kommentera viktiga delar med koppling till sammanhanget.
  • Utifrån egna erfarenheter kunna tolka och föra underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i något verk.
  • Kunna beskriva din upplevelse av läsningen.

 

Begrepp: genre, tolka, budskap

Arbetsgång

Moment

Förmågor som tränas

Kunskapskrav

* läsa en bok

 

* skriva om författaren

 

* förberedera och genomföra en muntlig presentation

Kommunikativ förmåga

 

* förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn- och ungdomar med flyt/gott flyt/mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande/ändamålsenligt/ ändamålsenligt och effektivt sätt. Genom att göra enkla/utvecklade/välutvecklade kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande/god/mycket god läsförståelse.

 

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla/utvecklade/välutvecklade muntliga redogörelser med i huvudsk/relativt väl/väl fungerande inledning, innehåll och avslutning med viss/relativt god/god anpassning till syfte och mottagare.

* läsa en bok

 

* skriva om författaren

 

* förberedera och genomföra en muntlig presentation

Analysförmåga

 

* förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla/utvecklade/välutvecklade och till viss del/relativt väl/ välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt/ utvecklat/ välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

* läsa en bok

 

* skriva om författaren

 

* förberedera och genomföra en muntlig presentation

Förmåga att söka information

 

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla/utvecklade/välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

 

Bedömning: Redovisning

Matriser

Sv
Tema LPP för år 4-6 Lerbäckskolan

Kunskapskrav

Eleven kan:
?
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
...
Här finns möjlighet att koppla till läroplanen
...
Här finns möjlighet att koppla till läroplanen
...
Här finns möjlighet att koppla till läroplanen
...
Här finns möjlighet att koppla till läroplanen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: