Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vatten, år 1

Skapad 2017-03-01 13:49 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
Till Skolbanken.
Grundskola 1 Biologi Svenska
Du ska få lära dig om vattnets former, kretslopp och djur som lever i vatten. Du kommer även få göra enkla experiment med vatten. Vi arbetar med detta i 7 veckor under vt-17.

Innehåll

Till eleverna

Målet med arbetet är att:

Du ska lära dig om vattnets kretslopp, vattnets former, olika begrepp, djur som lever i vattnet.

Under arbetets gång kommer vi att:

Läsa och skriva faktatexter om djur som lever i vattnet. Läsa faktatexter och lära dig om vattnets kretslopp. Göra enkla experiment med vatten. Träna på och använda olika begrepp om vattnets former.

Du kommer redovisa ditt arbete genom:

Enskilt skriva en faktatext om ett djur som lever i vattnet. Göra en gemensam bild med kamrater över vattnets kretslopp. Ställa hypoteser och göra experiment. 

Vi kommer bedöma din förmåga att:

Skriva en faktatext utifrån en given mall. Samarbeta med en grupp och göra en gemensam plansch om vattnets kretslopp. Ställa hypoteser och genomföra experiment. Använda de olika begreppen om vattnets olika former.

Kopplingar till Lgr 11 och till kursplaner i ämnet / ämnena

Kunskapskrav i årskurs 3 eller 6

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Bi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: