Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma, omkrets och area

Skapad 2017-03-01 14:05 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Matematik
Du repeterar hur man räknar ut omkrets och area på kvadrater och rektanglar. Du lär dig beräkna omkrets och area på trianglar och oregelbundna figurer.

Innehåll

Syfte och innehåll

Du ska kunna uppskatta och mäta omkrets och area.
Du ska kunna lösa problem som handlar om omkrets och area.
Du behöver då kunna välja och använda rätt matematiska metoder och enheter.
Du behöver också kunna namnge de olika geometriska figurerna.

Konkretiserat innehåll

Du ska kunna
-  förstå begreppen omkrets och area
-  förstå sambandet mellan begreppen omkrets och area
-  uppskatta omkretsen och arean på olika geometriska figurer
-  räkna ut omkretsen på kvadrater, rektanglar, trianglar och olika oregelbundna figurer
-  räkna ut arean på kvadrater, rektanglar, trianglar och olika oregelbundna figurer
-  använda korrekta enheter vid beräkning av omkrets respektive area 

Så här arbetar vi

Vi har noggranna gemensamma genomgångar då vi diskuterar och kommer fram till korrekta räknemetoder.
Du arbetar enskilt eller i par med arbetsuppgifter kopplade till genomgångarna.

Detta ska bedömas

Din förmåga att
-  med rätt metoder räkna ut omkrets och area på rektanglar, kvadrater, trianglar och oregelbundna figurer och då använda rätt enhet
-  visa på sambandet mellan begreppen omkrets och area

Bedömningen sker under arbetets gång utifrån din förmåga att delta i diskussioner. Bedömningen sker också med hjälp av ett avslutande prov.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: