Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet v.9-12

Skapad 2017-03-01 14:18 i Hogstorps Skola Uddevalla
Grundskola 6 Fysik Teknik
Elektricitet - mysteriet som blev en nödvändighet

Innehåll

 

Mål: Kunna svara på

 • Hur man kopplar olika elektriska kretsar.
 • Hur vi använder oss av elektricitet i samhället/vardagslivet.
 • De delar/komponenter som behövs för att enkla elektriska föremål ska fungerar           

 

Arbetsområden:

 • Vad är elektricitet?
 • Statisk elektricitet
 • Olika lampor och batterier
 • Elektriska kretsar - Olika kopplingar
 • Risker med el
 • Komponenter i elektriska föremål
 • Enskilt konstruktionsarbete
 • Elektricitet ur ett historiskt perspektiv

 

Arbetssätt:

 • Enskilt konstruktionsarbete                                           
 • Dokumentation                                                                
 • Faktatexter                                                                        
 • Samtal i grupp                                                                  
 • Faktafilm
 • Faktakollen - Skriftligt den 23 mars                                                                        

 

Viktiga ord och begrepp:     

kontakt         vägguttag          elledning          statisk elektricitet

batteri           motstånd           kortslutning      elektrisk ström

ström            spänning           volt                   komponenter

ampere         seriekoppling    isolering           parallellkoppling

LED-lampa    sluten krets      åska                 halogenlampa                                     

glödlampa     spänning           lysrör               huvudströmbrytare

 
 
Bedömning:

Jag kommer att göra en bedömning utifrån kunskapskraven och vad jag sett av:

 • Delaktighet på lektionerna
 • Enskilt konstruktionsarbete
 • Dokumentation i bild och text
 • Faktakollen

 

Uppgifter

 • Filmer om elektricitet

 • Filmer om elektricitet

 • Elsäkerhet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Elektricitet - bedömningsmatris i Fysik och Teknik

E
C
A
Kommunicera
Förmågan att använda kunskaper i fysik och teknik för att kommunicera och ta ställning
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet, genom att ställa frågor och framföra åsikter som till viss del för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet, genom att ställa frågor och framföra åsikter som för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet, genom att ställa frågor och framföra åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar dem.
Begrepp
Förmågan att använda fysikens och teknikens begrepp
Du har grundläggande kunskaper och visar det genom att ge exempel och beskriva med viss användning av fysikens begrepp.
Du har goda kunskaper och visar det genom att förklara och beskriva med god användning av fysikens begrepp.
Du har mycket goda kunskaper och visar det genom att förklara och beskriva med mycket god användning av fysikens begrepp.
Konstruktionsarbeten
Förmågan att genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten
Du kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska modeller. Under arbetet kan du till viss del formulera och välja arbetssätt som leder framåt.
Du kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska modeller. Under arbetet kan du formulera och välja arbetssätt som med någon bearbetning leder framåt.
Du kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska modeller. Under arbetet kan du formulera och välja arbetssätt som leder framåt.
Hypoteser
Förmågan att formulera hypoteser
Du kan formulera en hypotes och till viss del ge en förklaring till varför.
Du kan formulera en hypotes och ge en förklaring som bygger på erfarenheter.
Du kan formulera en hypotes som är naturvetenskapligt underbyggd.
Resultat och slutsatser
Förmågan att tolka resultat och dra slutsatser
Du beskriver resultatet till viss del och kan jämföra resultatet med din hypotes.
Du beskriver hela resultatet och kan jämföra resultatet med din hypotes. Du kan också dra slutsatser.
Du beskriver hela resultatet och kan föra en diskussion kring avvikande data och möjliga felkällor. Du kan tolka ditt resultat och motivera dina slutsatser.
Dokumentation
Förmågan att beskriva och dokumentera konstruktionsarbetet på olika sätt
Du gör enkla dokumentationer av din konstruktion med bilder och skriftlig rapport.
Du gör utvecklade dokumentationer av din konstruktion med bilder och skriftlig rapport.
Du gör välutvecklade dokumentationer av din konstruktion med bilder och skriftlig rapport.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: