Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrutten

Skapad 2017-03-01 14:26 i Årsta grundsärskola Uppsala
Sång- och lekgrupp i klassrummet
Grundsärskola 1 – 9 Kommunikation Estetisk verksamhet
En sång- och lekgrupp i klassrummet. Du väljer sånger och lekar tillsammans med Skrutten

Innehåll

Eleven ska vara aktiv i sång- och lekgruppens olika moment

> Under den inledande välkomstsången ska du visa igenkännande och vara uppmärksam på din lärare

> På ditt individuella sätt visar du igenkännande när "Skrutten" vaknar och kommer och hälsar på dig

> Du ska med hjälp av ditt kommunikationsverktyg, (step-by-step), svara "Skrutten" på frågan om vad du heter samt vara delaktig i att fylla i strofer och sekvenser i sånger och lekar 

> Du ska uppmärksamma Din klasskamrat när hen agerar och kunna vänta, samt visa förväntan över att det snart är din tur

> Du ska på ditt individuella sätt välja en sång/lek genom t.ex. tecken, bilder, föremål eller verbala ljud

> Du ska vara delaktig i att använda rytminstrument/rekvisita som är kopplade till de olika sångerna och lekarna

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Sång- och danslekar.
  ES  1-9
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  1-9
 • Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  1-9
 • .
  KOM  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
  ES   9
 • Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
  ES   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
  KOM   9

Matriser

KOM ES
Skrutten

Deltar med stöd
Deltar
Tar initiativ
Hälsar på Skrutten
...på Ditt individuella sätt
Du visar igenkännande
Du hälsar med stöd av Din lärare
Du visar förväntan över att det snart är Din tur att hälsa och tar själv kontakt med dockan den kommer till Dig
Säger ditt namn
...på Ditt individuella sätt
Du får hjälp att svara med stöd av kommunikations-hjälpmedel step-by-step
Du svarar med stöd av kommunikationshjälpmedel eller med mimik, gester eller verbala ljud
Du visar förväntan över att få svara med kommunikations-hjälpmedel eller svarar med mimik, gester, verbala ljud ellel säger Ditt namn
Välja sånger/lekar
...på Ditt individuella sätt
Du väljer mellan två föremål som symboliserar en sång/lek
Du väljer mellan flera bilder som symboliserar en sång/lek
Du förkastar de val som erbjuds och visar att Du vill ha något annat Du väljer själv en sång/lek genom verbalt ljud/tecken
Välja/använda instrument och rekvisita
Du väljer mellan två föremål och agerar med stöd av Din lärare
Du väljer mellan flera bilder/föremål och deltar i aktiviteten
Du väljer själv i instrument/rekvisita och spelar eller agerar självständigt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: