Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika sorters texter

Skapad 2017-03-01 14:36 i Kvarsebo Skola Grundskolor
Arbetsområdet syftar till att eleverna lär sig känna igen olika texters särdrag och sträcker sig över en längre period. Vid genomförandet vt -14 pågår parallellt ett läsprojekt samt ett dramaprojekt i samarbete med Dieselverkstan.
Grundskola 5 Svenska
Vad är egentligen skillnaderna mellan t ex berättande text, faktatext, tidningstext, brev och sms? I denna LPP ska vi läsa olika slags texter och lära oss hur man känner igen dem. Vi ska också prova på att skriva våra egna texter.

Arbetsområdet är indelat i två delar; vi tittar först på texter med personligt innehåll som tar upp våra egna erfarenheter och värderingar och sedan på texter av mer rapporterande art.

Som introduktion arbetar eleverna med att anteckna sina förkunskaper om de olika texterna (se separat dokument). Denna uppgift kan med fördel användas i utvärderingen efter avslutat arbetsområde.

Parallellt med denna LPP kommer femmorna att läsa skönlitteratur och delta i ett dramaprojekt.

Innehåll

SMS- och chattexter

 Att lära:

 • kännetecknen för SMS- och chattext
 • syftet med SMS- och chattext

Att göra:

 • studera olika SMS- och chattexter
 • skriva egna korta meddelanden
 • studera några emojis/emoticons/smileys

Dagbok, loggbok och blogg

 Att lära:

 • kännetecknen för dagbok, logg och blogg
 • skillnader och likheter mellan dagbok, logg och blogg
 • syftet med dagbok, logg och blogg

Att göra:

 • skriva dagbok
 • jämföra texttyperna, t ex med hjälp av korsningsschema
 • läsa några bloggar och reflektera över dem

Brev och vykort

 Att lära:

 • kännetecknen för brev och vykort
 • hur man anger datum i skrift
 • skillnader och likheter mellan brev och vykort
 • syftet med brev och vykort
 • begrepp; formell, informell

Att göra:

 • skriva och svara på ett brev
 • skriva vykort
 • träna brev- och kortfraser

Dikter och poesi

 Att lära:

 • kännetecknen för dikt och poesi
 • syftet med dikt och poesi

Att göra:

 • läsa några olika sorters dikter och reflektera över dem
 • skriva rimmad och orimmad dikt

Insändare och argumenterande texter

 Att lära:

 • kännetecknen för insändare och argumenterande text
 • begreppen tes och argument
 • syftet med insändare och argumenterande text

Att göra:

 • läsa insändare/annons och känna igen tes och argument
 • lista egna teser och argument på aktuella ämnen
 • skriva insändare/annons
 • läsa en debattartikel och/eller en ledarsida och reflektera över dem

Skönlitterära texter

 Att lära:

 • kännetecken
 • syfte

 

Att göra:

 • läsa egna böcker och reflektera över dem
 • studera ungdomsböcker och upprätta en önskelista

Recension

 Att lära:

 • kännetecknen för en recension
 • en enkel analysmodell
 • återge huvudhandling och innehåll i t ex en bok, en film eller en konsert
 • bedöma och argumentera

Att göra:

 • läsa en recension
 • se en film/konsert eller läsa en bok
 • en enkel analys
 • skriva en recension där bedömning och argument tydligt anges

Faktatext

 Att lära:

 • kännetecknen för faktatext
 • syftet med faktatext
 • förhållningssätt källkritik

Att göra:

 • läsa faktatext
 • söka information
 • ange källor
 • skriva egen faktatext

Referat

 Att lära:

 • kännetecknen för referat
 • skillnader och likheter mellan recension och referat
 • syftet med referat
 • söka information

Att göra:

 • läsa referat
 • skriva ett referatmanus
 • spela in ett radioreferat av ett idrottsevenemang

Nyhetsartikel och notis

 Att lära:

 • kännetecknen för artikel och notis
 • skillnader och likheter artikel och notis
 • syftet med artikel och notis

Att göra:

 • läsa artiklar och notiser
 • studera artikelns delar
 • skriva en nyhetsartikel
 • jämföra olika nyhetsartiklar (lokalt, inrikes, utrikes)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: