Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vt 17

Skapad 2017-03-01 15:41 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola F Svenska
Vi kommer arbeta både praktiskt och teoretiskt med ämnet svenska

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser.  

Du kommer få utveckla din förmåga att:      

 • lyssna, prata, kommunicera och berätta i olika sammanhang.
 • samtala och reflektera över texter, berättelser och händelser.
 • skriva bokstäver och ord vid olika sammanhang.
 • förstå att ord är uppbyggda av olika språkljud.
 • känna till att bokstäverna har ett namn och ett ljud.
 • läsa och skriva ditt namn, bokstäver och ord.
 • återberätta genom tal och bild.

Utvärdering - vad och hur

Vi pratar och diskuterar tillsammans vad det är vi ska träna på i våra arbetspass.

De vill lära sig att skriva fler bokstäver och ord. De vill lära sig läsa fler ord och meningar. De vill träna på detta genom att spela olika bokstavsspel, arbeta med ipad, skriva egna böcker, sjunga bokstavssånger och se på bokstavsfilmer. Utvärdering sker genom samtal och reflektion kring de praktiska övningarna och uppgifterna i språkleken. Vi tittar och lyssnar på samtal och kommunikation mellan eleverna. Vi dokumenterar genom att fotografera och filma. Vi tittar tillbaka på elevernas arbeten som de tidigare gjort samt gör en uppföljning av språkutvecklingen för att se hur elevernas progression utvecklats.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer få möjlighet att träna dina förmågor genom att:

 • lyssna efter första och sista språkljudet i ord.
 • markera och räkna språkljud.
 • ta bort och lägga till språkljud i ett ord.
 • skriva bokstäver och ord.
 • lyssna till högläsning av olika texter och berättelser.
 • skriva egna berättelser för hand och på ipad.
 • samtala kring olika texter och ord.
 • framföra egna åsikter, lyssna och reflektera i par och i grupp.
 • arbeta med veckans bokstav.
 • delta i språksamlingar med Bornholmslek.
 • arbeta med praktiskt bokstavsmaterial.
 • se på A-ö en resa orden runt.
 • sjunga bokstavssånger.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: