Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författarporträtt med muntlig redovisning

Skapad 2017-03-01 16:53 i Kommunövergripande grupper FG Kungsbacka Förskola & Grundskola
Eleverna redovisar författare, verk med koppling till samhälle och epok
Grundskola 8 – 9 Svenska
En planering för ett författarporträtt

Innehåll

Matriser

Sv
Muntlig redovisning år 6-9

MUNTLIG REDOVISNING ÅR 7-9

Innehåll
Du berättar om ditt verk och författare .
Du berättar om ditt verk och författare med tydligt innehållet och har med egna tankar
Du berättar omfattande om ditt verk och författare samt förmedlar upplevelser och engagemang. .
Struktur
Du har en ganska tydlig "röd tråd"
Du har tänkt igenom innehållet och det är väl strukturerat.
Du har en tydligt genomtänkt struktur med naturliga övergångar mellan olika avsnitt
Du försöker göra en intresseväckande inledning och en genomtänkt avslutning.
Du har en intresseväckande inledning och en genomtänkt avslutning.
Språk:
Medveten om de som lyssnar
Du använder ett enkelt språk och försöker förklarar svåra ord.
Du använder ett mer varierat språk och förklarar svåra ord.
Du formulerar Dig väl genom ett varierat ordförråd och ett personligt och uttrycksfullt språk.
Framförande:
Kontakt med åhörarna Självständighet från manus
Du redovisar med anteckningar som stöd och får då viss kontakt med lyssnarna.
Du talar fritt och ledigt med anteckningar som stöd och får då kontakt med lyssnarna
Du talar fritt på ett övertygande sätt, möter lyssnarna och vet hur du ska fånga deras intresse
Språklig
Du talar tydligt så alla hör.
Du talar tydligt och är medveten om din röst och ditt kroppspråk
Du talar tydligt och är medveten om din röst och ditt kroppspråk på ett medvetet sätt t ex genom varierat tonfall, olika tempo pauser och gester.
Hjälpmedel
Du använder hjälpmedel med en viss otydlighet.
Du använder hjälpmedel som en naturlig del i din redovisning
Du använder dig fritt av hjälpmedel som bidrar till att förtydliga redovisningen

Sv
Läsförståelse, författarskap kopplat till samhälle och epok

Läsning

E
C
A
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Resonemang
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Upphovsman
Eleven kan föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan föra utvecklade och nyanseraderesonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: