Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fisktema

Skapad 2017-03-01 17:19 i Olof Persgårdens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Tema om fiskar

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Många av barnen är fascinerade av att titta på film från havet. De benämner fiskarna med stor-liten och även olika slags havsdjur såsom haj, manet, sjöhäst.

Vid intervju med barnen om vad de vet om fiskar sa de:

#Fiskar simmar under vatten

#Fiskarna finns i plattan, i kojan också

Vad äter de?

#Fiskmat

#Grädde och pannkakor

#Krabbor

#Småfiskar

De började också prata om båtar och flera hade åkt båt

Vi vill också i detta tema fortsätta arbeta samman gruppen till att vara goa kompisar mot varandra och att hjälpa varandra

Mål

 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,


 

 

 

 

Lpfö98

 

 

Nedbrytning av valda läroplansmål

Vi vill att barnen ska utveckla empati och medkänsla, samt viljan till att hjälpa varandra.

Vi vill uppmuntra barnen till att själva komma med förslag till vad de vill göra. Att ta tillvara deras idéer och även utveckla dem. Att material finns tillgängligt i deras nivå.

Motorisk utveckling sker när barnen får prova själva tex vid på och avklädning. Den sker i all aktivitet, tex genom lek, skogsvistelse och i rörelsesamlingar.

Vi vill uppmuntra den språkliga utvecklingen genom att låta barnen komma till tals, låta alla ta plats och träna sig på att lyssna på varandra. Utmana dem med frågor.

Barnen utvecklar sin skapande förmåga genom att få pröva olika material och olika sätt att skapa. Uppmuntrar barnens lek och är lyhörda för barnens behov och hur man kan vidareutveckla leken. 

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi läser kompisböcker för barnen, dramatiserar med dockor och pratar med barnen om hur man är en bra kompis, att säga förlåt och hjälpa varandra. Prata om hur man ser på någon att den är arg/ledsen/glad och vilka konsekvenser mina handlingar får. Vi är i möjligaste mån med i lekar eller som observatörer för att finnas till hands om något händer och för att ge leken näring modet behövs.

Vi har fiskedamm där barnen kan fiska upp fiskar med olika motoriska uppdrag på, tex hoppa på ett ben.

Vi har även sångfiskar där barnen får fiska och vi sjunger sången som står på.

Vi har också likadana fiskar där barnen ska hitta lika, vi räknar fiskar, benämner färger och storlek

Tillsammans gör vi ett akvarium där vi tillverkar växter o fiskar i olika material

Vi skulle vilja hitta ett sätt så att vi kan hänga upp tunt tyg i rummet som barnen kan röra sig emellan när vi visar havsfilmerna.

Vi går till biblioteket och ser vad vi hittar för böcker om havet,sjöar, fiskar och andra vattendjur

Vi dokumenterar genom foto, film och barnens alster

 

Uppföljning

-Bedömning av hur arbetet fortskrider
-Reflektion, både barn och vuxna
-Behövs nya förändringar i arbetssätt och metoder? Varför och på vilket sätt?
-Har det tillkommit nya mål?

Utvärdering

-Hur gick det?
-Verktyg att använda;

 • dokumentation,
 • observationer,
 • reflektioner och intervjuer med barnen,
 • pedagogisk dokumentation samt
 • utvecklingssamtal med föräldrar.

Analys och utveckling

-Hur har barnen uppfattat detta?
-Vad har de varit intresserade av, vad var svårt, roligt m.m.
-På vilket sätt har barnen varit resurser för varandra i sitt lärande?
-Måluppfyllelse, hur och på vilket sätt?
-Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?
-Vad var barnen intresserade av och ville veta mer om?
-Hur går vi vidare?
-Hur kan vårt arbete förbättras och utvecklas?

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: