Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 17 Spanska Vale 8 kapitel 10-12 ( Repaso 3)

Skapad 2017-03-01 21:59 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Text och övningar kapitel 10-12 texter där eleverna lär sig lite om Peru samt att berätta om något i förfluten tid med "perfekt" samt med övningar som övar detta.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Vale 8 Kapitel 10-12

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna formulera dig i tal och skrift där du berättar vad du har gjort under en dag, en helg eller ett lov. Du ska göra dig förstådd samt kunna förstå talad och skriven spanska där andra berättar vad de har gjort.

Innehåll-

Arbetsområdet avser kunskapsområdet tala, skriva och förstå med texter och hörövningar som är berättade i förfluten tid.

Genomförande- Repaso 3

Utgå från Repaso 3 A,"Kontrollera", sid 100 i Övningsboken

Du lär dig de sex formerna av "har" i "har gjort"- s.70 i textbok

Du lär dig böjningen av -ar, -er och -ir-verb i perfekt. s.70 i textbok

Du lär dig ord och fraser ur kapitel 10-12

Du lär dig berätta om något du har gjort en vanlig dag.

Du lär dig följande verb i perfekt: hacer, decir, escribir, och ver.

Du lär dig berätta vad du har gjort under en resa.

Du lär dig lite om Peru.

Du lär dig att berätta lite om sommarläger i Spanien.

Du kommer att jobba med detta arbetsområde enskilt, parvis och i grupp.

Du får jobba med texter i textboken, övningar i övningsboken, Keynotes och annat material som din lärare delar ut.

Avsnitt 4

Matriser

M2
Spanska Vale 8 kapitel 10-12

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
formulera sig och kommunicera i tal och skrift
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du talar och skriver med mycket korta meningar och kan svara mycket kortfattat på frågor. Du har ett enkelt basordförråd. Du gör fel som stör men det påverkar inte begripligheten.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du talar och skriver mer beskrivande och med ett utökat ordförråd. Du gör grammatiska- och ordvalsfel, men det påverkar inte begripligheten. Du använder olika bindeord för att binda samman dina satser, så att den röda tråden blir tydlig.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du talar och samtalar utan att behöva stanna upp så att det stör kommunikationen. Du skriver med ett visst flyt.
• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: