Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2017-03-02 08:58 i Grebbestadsskolan Tanum
Vi lär oss om Nordens länder.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Geografi Svenska
Under ca sju veckor ska vi läsa om Nordens länder.

Vi tränar på att läsa kartor och lär oss om de viktigaste platserna, hur naturen ser ut, hur människorna lever i de olika länderna samt lär oss lite om språken.

Vi kommer att läsa kartor och faktatexter, ha genomgångar med samtal, se film och göra olika skrivuppgifter. Du skall också välja minst två länder som du gör ett fördjupningsarbete om och som du skall redovisa för klassen.

Innehåll

Det här skall du lära dig och det här bedöms:

Din förmåga att:

 • Läsa kartor och känna till läge och namn på Nordens länder, huvudstäder, hav och kända platser.
 • Beskriva de nordiska ländernas natur och naturtillgångar.
 • Beskriva vad de flesta människorna jobbar med och var de bor och förklara varför.
 • Förstå och använda relevanta begrepp.
 • Känna till något om de nordiska språken.
 • Skriva, sammanställa och redovisa en fördjupande faktatext om ett av Nordens länder.
 • Jämföra länderna och se likheter och skillnader mellan länderna.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Sv Sh Ge
Geografi Kunskapskraven åk 6

E
C
A
Elevens kunskap om natur- och kulturlandskap, förmåga att resonera om processer som formar och förändrar jordytan och att resonera om hur förändringar av jordytan påverkar människor och natur
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan samt vilka konsekvenser det får för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan samt vilka konsekvenser det får för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan samt vilka konsekvenser det får för människor och natur.
Elevens förmåga att beskriva samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad
Eleven beskriver, i resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Eleven beskriver, i resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Eleven beskriver, i resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Elevens förmåga att använda geografiska begrepp
Eleven använder geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven använder geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Elevens förmåga att använda kartor och andra geografiska källor att resonera källkritiskt
Eleven undersöker omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven undersöker omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven undersöker omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Elevens kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi, samt förmåga att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan geografiska objekt
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi, och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan geografiska objekt
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi, och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan geografiska objekt
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi, och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan geografiska objekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: