Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem - Vår skolträdgård

Skapad 2017-03-02 09:11 i Ödenäs skola Alingsås
Alingsås kommunmall - LPP för fritidshemmet
Grundskola F – 5 Bild Svenska Biologi
Under läsåret kommer vi att arbeta med vår skolträdgård och odling. Hur kan man få någonting att gro? Vad behövs för att få grönsaker att växa? Vad kan växa i vår skolträdgård? Vad kan man göra under de olika årstiderna?

Innehåll

Tidsperiod

Läsåret 2018-2019

 

Mål

 • Målet med att odla ätbara grönsaker är att eleverna ska få en förståelse för varifrån vi får vår mat, hur frukt och grönt ser ut, känns och luktar samt att vi själva kan påverka vår närmiljö. 
 • Målet är att alla eleverna ska odla var sin planta att ta med sig hem.

 • att utveckla skolträdgården ihop med eleverna
 • att under demokratiska former  planera, utvärdera och samarbeta med projektet. 
 • att synliggöra matematik och It i elevernas vardag.
 • att få alla elever att känna tillhörigt och samhörighet på fritidshemmet. 

Arbetsformer

 • Vi kommer att på fritidsråden prata om hur ett frö gror och växer.
 • Vi kommer att se på en film om ätbara växter/odling
 • Vi kommer att odla olika frön/växter
 • Vi kommer att utveckla vår skolträdgård under de olika årstiderna

Dokumentation och uppföljning

 

 • Dokumentation kommer att ske genom att eleverna tar bilder på det vi gör 
 • Bildspel på TV:n i hallen
 • använda projektorn för att följa processen i elevernas arbete, så att alla får möjlighet att reflektera och sätta ord på sitt lärande. 

 

Utvärdering

Utvärdering sker löpande i verksamheten samt i slutet av läsåret -stängningsdagen i juni.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: