Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FC Geometri HT år 4

Skapad 2017-03-02 09:20 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Det här arbetsområdet handlar om geometri. Vi ska träna på att uppskatta, mäta och rita sträckor. Vi ska också lära oss att växla mellan enheterna m och cm. Dessutom ska vi träna på olika geometriska former som cirkel, kvadrat, rektangel, triangel, kon, pyramid, kub, klot och rätblock. Vi ska kunna rita olika figurer utifrån givna mått och kunna räkna ut omkrets. Vi ska även kunna begreppen förstora och förminska

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Vi ska träna på att uppskatta sträckor i cm och m.
Vi ska mäta och rita sträckor och geometriska figurer.
Vi ska kunna räkna ut omkretsen på geometriska figurer.
Vi ska också lära oss att växla mellan enheterna m, cm.
Dessutom ska vi träna oss på namnen på olika geometriska former såsom cirkel, kvadrat, rektangel, triangel, kon, pyramid, kub, klot och rätblock.
Vi ska kunna beskriva figurer och hitta likheter och skillnader dem emellan.

Vi ska även kunna begreppen förstora och förminska.

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper när du muntligt eller skriftligt löser uppgifter i klassrummet, enskilt eller tillsammans med andra. I slutet av arbetsområdet har vi ett litet test, där du får chansen att känna efter hur säker du är på de olika momenten.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: