Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen - Blodet, transporterna och immunförsvaret

Skapad 2017-03-02 09:27 i von Bahrs skola Uppsala
Mål kring de förmågor som eleven ska utveckla inom arbetsområdet Människokroppen.
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vad är blod? Hur transporteras det i kroppen? Vilka är blodets uppgifter och hur Fungerar immunförsvaret?

Innehåll

Blodet, transporterna och andningen

i arbetet med blodet och transporterna ska du få lära dig om blodomloppets fundamentala betydelse för kroppens funktion.

 

 • blodets innehåll och uppgifter,
 • hjärtat,
 • blodkärlen,
 • Immunförsvaret

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • ta ställning i frågor som påverkar din hälsa,
 • genomföra undersökningar om hur den egna kroppen fungerar,
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband mellan hjärtat och transportsystemet.

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT:

 • eleven ska förstå att blodets huvuduppgift är att föra runt en stor mängd ämnen i kroppen till olika destinationer,
 • eleven ska veta att blodet består av blodplasma och olika typer av blodkroppar samt känna till deras funktion i kroppen,
 • eleven ska kunna redogöra för hjärtats byggnad och hur blodströmmen går genom hjärtat,
 • eleven ska känna till begreppen artär, ven, kapillär och lymfkärl och något om vad som kännetecknar dem,
 • eleven ska känna till att utbyte av syre, koldioxid, näringsämnen och avfallsprodukter till och från cellen sker via kapillärer och vävnadsvätska,
 • eleven ska känna till att alla celler i kroppen behöver syre till sin förbränning,
 • Eleven skall känna till hur immunförsvaret arbetar med att bekämpa smitta och skapa immunitet genom antikroppar.
 • Hur blodgrupper är viktiga vid t ex transfusion

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA, HA UNDERVISNING OM:

 • Vi kommer att förklara begrepp, analysera och diskutera.
 • Du kommer att få besvara instuderingsfrågor
 • Vi kommer att ha gemensamma övningar och laborationer, tex dissekera hjärtan, observera blod i mikroskop, lyssna på hjärtat och mäta puls.
 • Vi kommer att använda oss av biologiboken sid 186-203 och film.
 • skriftligt förhör v 12

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: