Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Cykel

Skapad 2017-03-02 10:01 i Victoriaskolan Grundskolor
Cykeln som transportmedel, funktion och historia.
Grundskola 8 Teknik
Cykeln är fantastisk, tänk att "susa" fram i landskapet och att det fläktar i håret.

Innehåll

Kursplanens syfte

Undervisningen i Teknik syftar till att du får möjlighet att utveckla dina förmåga att:

Konkretisering av syfte

Uppgift:

Du skall under arbetes gång jobba dels i par dels individuellt:

Individuellt i helklass (se teknisk beskrivning)

 1. Läsa om/bli inspirerad/få undervisning
 2. Skriva ett individuellt arbete om cyklar

Paruppgift i halvklass

Bygg en modell (se teknisk beskrivning)

 1. Planera
 2. Rita en skiss
 3. Bygg en fysisk modell

 

Arbetssätt / Undervisning

 • Tips och idéer på lektioner
 • De tekniska beskrivningarna

Bedömning / Dokumentation

 • Det individuella arbetet och frågorna som skall besvaras
 • Dokumentation och ritning av cykeln
 • Modellen av cykeln

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Cykeln

E
C
A
Individuella arbetet
Hur väl du har besvarat frågorna och arbetet i sin helhet
På ett ganska bra sätt
På ett bra sätt
På ett mycket bra sätt
Arbetssätt
Hjälpa till och ge förslag, välja arbetssätt som leder arbetet framåt.
Bidrar med alternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Bidrar till att arbetet leder framåt
Bidrar med genomtänkta alternativ, tar till sig andras ideér och arbetar framåt.
Dokumentation/ritning
Konstruktion
Du har visat på ett enkelt sätt
Du har visat på ett utvecklat sätt
Du har visat på ett välutvecklat sätt
Fysiska cykelmodellen
Funktion
Du har visat på ett enkelt sätt
Du har visat på ett utvecklat sätt
Du har visat på ett välutvecklat sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: