Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas sista vildmark

Skapad 2017-03-02 10:37 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Vi tittar närmare på de svenska fjällen och Alperna.
Grundskola 5 Biologi
Vi kommer att arbeta med "Europas sista vildmark - Fjällen" Vi studerar de olika vegetationszonerna, tittar på människans påverkan, skillnaden mellan de svenska fjällen och Alperna och hur i olika djur anpassar sig till fjällets miljö.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering

Efter arbetsområdet skall du kunna:

 • ge exempel på några typiska djur på fjället och berätta hur de kan överleva.
 • vilka växtzoner som  finns där
 • förklara hur vi människor påverkar fjällens och Alpernas natur.
 • berätta och ge exempel på skillnader mellan de svenska fjällen och Alperna.

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med lärcirkeln "Europas sista vildmark - Fjällen" som utgår från Koll på NO 5. Där kommer ni att få läsa texter, skriva texter, titta på filmer och samtala om hur det är i fjällen. Vi kommer att jämföra de svenska fjällen med Alperna.

Vi avslutar avsnittet med att ni får göra en film där ni berättar vad ni lärt er.

Bedömning

 

Jag kommer att bedöma dig i följande moment

 • ditt arbete med olika arbetsuppgifter.
 • ditt deltagande i samtal.
 • din redovisning av fjälldjuret

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Europas sista vildmark

På väg mot målet
Säker
Mycket säker
Näringskedja
Jag kan gre ex på en näringskedjani fjällen och förstår begreppen producent, konsument och toppkonsument
Artkunskap
Jag kan ge exempel på djur och växter som lever och finns i fjällen respektive i Alperna.
Växters och djurs anpassning
Jag kan ge exempel på en anpassning som djur och växter har i fjällen
Växtzon
Jag kan beskriva olika växtzoner på fjället
Människans påverkan
Jag kan ge minst ett exempel på hur människan påverkar fjällens natur och jag kan resonerar enkelt om konsekvenserna.
Skillnad mellan fjällen och Alperna
Jag kan ge exempel på en skillnad och kan berätta varför det är skillnad på ett enkelt sätt.
Redovisning
Jag redovisar med hjälp av stödord, har bra publikkontakt och talar långsamt och tydligt. jag använder mina bilder som stöd i redovisningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: