👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild period 2 VT-17

Skapad 2017-03-02 10:48 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola F
Vi ska under lektionerna arbeta med tuscharbeten där vi tränar på att rita linjer, fylla i konturer och veta om var de olika ytorna finns. Grupparbete med temat medeltiden där vi samarbetar och målar tillsammans och pratar om de historiska innehållet och uttrycker med bilder. Vi redovisar vårt arbete med medeltiden digitalt med bilder och med olika verktyg. Vi ska vidareutveckla vårt bildspråk genom att skapa en komposition, vi arbetar med kontraster, olikheter och motsatser. Vi ska arbeta med lera och framställa en tredimensionell bild av en figur. Vi ska göra en sommarbild med djupverkan och perspektiv.

Innehåll

 

Bild år 5 period 2 VT- 2017

De syften vi arbetar med är förmågan att

* skapa bilder med olika tekniker och material

* undersöka och presentera olika ämnes områden med bilder och

* analysera historiska och samtida bilders intryck, innehåll och funktioner

* skapa bilder med digitala tekniker

 

Mål:

* lära sig att se, uppleva och förstå sin närmiljö

* lära sig nya uttrycksmedel (linjer, konturer, negativa ytor)

* att framställa en figur i ett tredimensionellt bildarbete

* prata om historiska bilder och deras innehåll

* att tillämpa begreppen kontrast, olikheter och motsatser i en komposition

* att ge en illusion av djup i en plan tvådimensionell bild

Bedömning: 

* att med tusch tränat på att rita konturer, och vara medveten om olika linjer och ytor som finns i bilden

* jag har gjort en människa i lera

* ritat historiska bilder och pratat om dessa

* jag har arbetat med begrepp och gjort en komposition med kontrast i färger, motsats i bilden och olikheter

* jag har målat ett djup i en plan tvådimensionell bild