Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogsmatematik

Skapad 2017-03-02 11:05 i Testförskola område 3 Pysslingen
Förskola
Barnen på avdelningen Mumintrollet har visat stort intresse för matematiska begrepp och har under utflykterna till skogen börjat sortera och kategorisera det naturmaterial de hittar till sina lekar. Vi vill nu ge barnen fortsatta utmaningar kring detta område.

Innehåll

Observation: Observera under en tid vad barnen intresserar sig för, reflektera med barnen, använd er av spaltdokumentation för individ och grupp. Spara era spaltdokumentationer.

Gör nu en pedagogik planering i UNIKUM i skolbanken/planeringar.

 

Nuläge: Det vi har sett i barngruppen/intressen/befinner sig.

Barnen avdelningen Mumintrollet har visat stort intresse för matematiska begrepp och har under utflykterna till skogen börjat sortera och kategorisera det naturmaterial de hittar till sina lekar. Vi vill nu ge barnen fortsatta utmaningar kring detta område.

 

Syfte/Projekt: Syftet med arbetsområdet "Skogsmatematik" är att barnen i gruppen ska få möjlighet att bekanta sig med och få förståelse för olika matematiska begrepp på ett lekfullt, nyfiket och kreativt sätt. 

 

Mål:

  • Förskolan ska sträva efter att varje barnutvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • Förskolan ska sträva efter att varje barnutvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

 

Målkriterier: Vi ser att barnen tagit del av målen ex……När barnen själva frågar…..Vi ser att barnen använder och förstår begrepp som ex. stor - liten, lång - kort, hög - låg.

Barnen sortera och kategorisera naturmaterial från skogen i sina lekar. 

 

Aktiviteter: Varje vecka går vi till skogen. I skogen får barnen möjlighet att bekanta sig med matematiska begrepp genom olika aktiviteter. 

I skogen samlar vi varje vecka ihop naturmaterial. Detta material arbetar vi vidare med på förskolan utifrån vårt syfte och våra målkriterier. 

 

Observera och reflektera, använd spaltdokumentation samtal, foto och film

 

Reflektion/Uppföljning: Barnen på avdelning Mumintrollet kan nu använda matematiska begrepp som stor-liten, lång-kort i samtal, i beskrivningen av olika föremål, i skapandet och i leken. Även att sortera och kategorisera gör barnen i sina lekar, nu mer i beskrivningen av egenskaper. 

 

Analys/Utvärdering: Genom att barnen har fått leka, skapa och samtala om material kopplat till skogsmatematiken med både varandra och oss pedagoger, har förståelsen för de matematiska begreppen vuxit och barnen har sakta men säkert börjat känna igen och kategorisera efter dessa. 

 

Framåtarbete/Utveckling: Vi lyssnar in barnens intresse och behov och ger dom fortsatta mer individuella utmaningar på olika sätt. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: