Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rom 7an vt-2017

Skapad 2017-03-02 11:09 i Gudhemsskolan Falköping
Grundskola 7 Religionskunskap Historia
Om Rom

Innehåll

Syfte

Undervisningen kommer att handla om

Du ska kunna

 •  förklara hur romarriket uppstod och dess tidiga historia.
 •  redogöra för några viktiga slag, som t ex slaget vid Cannae     
 •  förklara hur Rom styrdes och hur och varför romarriket gick från demokrati till diktatur.
 • berätta om några kejsare som t ex Caesar, Augustus och Nero.    
 • redogöra för hur den romerska armen fungerade och varför den var så framgångsrik.
 • berätta om gladiatorernas liv                                                                                
 • redogöra för vardagslivet i Romarriket.  
 • beskriva hur förhållandena var för kvinnor, barn och slavar.
 • berätta om konstruktioner som akvedukter, byggnader och vägar under romarriket
 • förklara orsakerna till romarrikets nedgång och fall.
 • beskriva romarrikets påverkan på samhället idag.
 • beskriva Romarriket gudar och några berättelser om dessa
 • förklara hur människorna utövade sin religion i det antika Rom
 • förklara var, när hur och varför romarna gick över till kristendomen och vad detta fick för konsekvenser.                      

Arbetssätt

Du kommer att få ta del av föreläsningar samt delta i olika diskussioner.
Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper och färdigheter genom olika muntliga och skriftliga uppgifter, enskilt och i grupp.
Du kommer att göra ett enskilt individuellt skriftlogt prov.

Bedömning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: