👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden och Frihetstiden

Skapad 2017-03-02 11:40 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola F – 6 Historia
Nu ska du få lära dig om Stormaktstiden och Frihetstiden i Sverige!

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen så skall eleverna få möjlighet att utveckla sin förmåga att:

 • Ha kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter
 • Resonera kring historiska händelser och samhällsförändringar
 • Undersöka utvecklingslinjer och beskriva samband mellan olika tidsperioder
 • Visa hur utvecklingslinjer har påverkat vår samtid med hänvisningar till det förflutna
 • Resonera kring likheter och skillnader av historiska händelser, personer och tidsperioder

Eleverna skall kunna (centralt innehåll enligt lgr. 11)

 • Stormaktstiden, orsaker och konsekvenser
 • Frihetstiden, orsaker och konsekvenser
 • Gustavianska tiden
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser
 • Den stora folkökningen, orsaker och konsekvenser
 • Framväxten av parlamentarism och partiväsen i Sverige
 • Vad historiska källor kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med idag

 

Veckoplanering

v.42 Stormaktstiden

v.43 Frihetstiden Sverige

v. 45 Frihetstiden Sverige

v.46 Frihetstiden Europa

v.47 Frihetstiden Europa

v. 48 Prov

v. 49 Gustavianska tiden 

v. 50 Sverige och Europa under 1800-talet

 

 

Undervisning

Undervisningen kommer att bestå av

 • Lärarledda genomgångar
 • Grupparbeten
 • Film
 • Enskilt arbete

 

Examination

Skriftligt prov v.48. Kontinuerlig bedömning under lektionerna.