Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

trä -och metallslöjd

Skapad 2017-03-02 11:55 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola F
Exempel på några planerade arbeten: "Pryl låda", "skärbräda", " ostbricka ". Arbetenas innehåll vad gäller tekniker har många gånger en "röd tråd" mellan tidigare arbeten och nya t.ex; På detta sätt utnyttjas och utvecklas dina förvärvda erfarenheter till nya moment och arbeten som kommer. Du kommer b.a prova på att hyvla denna termin.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleven ska ges möjlighet att utveckla sin kunskap och förmåga att:

- formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och     

  hantverkstekniker

- Planera, skissa och/eller göra ritning, välja tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med

  arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter                                  

- att utveckla sitt handlag i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

- följa instruktioner och arbetsbeskrivningar

- ta eget ansvar i slöjdarbetet

- hantera flera olika nya redskap samt maskiner

- undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion, och använda

  ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

- göra värderingar av arbete och insats

 

 

 

Bedömning - vad och hur

Vad som bedöms:

Bedömning sker av din förmåga att:

- planera ditt arbete genom skiss, ritning eller text/muntligt (med eller utan stöd)

- ta emot och arbeta efter instruktioner/arbetsgång  

- ta egna initiativ, t.ex. pröva/ompröva eller att utveckla dina egna idéer

- t.ex. överföra och använda kända tekniker i ett nytt arbete eller utforska material

- hantera redskap och maskiner

- göra värdering av arbete och insats

 

Hur det bedöms:

Bedömning sker genom observationer under arbetets gång, genom lektionsreflektioner samt det färdiga resultatet av dina arbeten.

Undervisning och arbetsformer

- Genomgångar sker stegvis, i grupp och enskilt med stöd av arbetsgång vid behov

- Eleven skriver planeringar och skissar/utvecklar tankar och idéer

- Eleven får se och höra hur de olika momenten utförs praktiskt

- Eleven får under hela arbetsprocessen stöd och hjälp enskilt och i grupp

- Eleven arbetar mestadels enskilt men även ibland tillsammans med kamrater.

- Eleven utvärderar sitt arbete -för utveckling och till underlag för bedömning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: