Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KUBEN åk 4-5 vt 17

Skapad 2017-03-02 12:44 i Ljungviksskolan Lerum
Vi arbetar med ett riksomfattande projekt Kuben. Där olika skolor i landet blivit tilldelade olika mänskliga rättigheter. En pedagogisk planering kring mänskliga rättigheter, olika organisationer/myndigheter osv. arbetar med dessa frågor i världen.
Grundskola F – 9 Samhällskunskap Geografi
Vad betyder mänskliga rättigheter? Har vuxna och barn samma rättigheter? Vad gör FN och UNICEF? Vad har jag för skyldigheter? Vad menas med barnkonventionen? Hur arbetar olika människorättsorganisationer i världen med mänskliga rättigheter? Vad kan jag göra för att alla ska må bra? Var kan jag vända mig om jag behöver hjälp?

Innehåll

Syfte

I det här arbetsområdet kommer du att träna din förmåga att:

 

- uttrycka vad du tycker och tänker i olika aktuella samhällsfrågor.
- fundera och träna dig i vad för skyldigheter och rättigheter vi har som människor i skolan/Sverige/Världen.
- fundera och förstå vad demokrati är och vad mänskliga rättigheter betyder.
- hitta lösningar på olika problem och fundera över vad just du kan göra för att hjälpa människor i världen. 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

I det här området ska du lära dig:

- varför t.ex. alla barn inte får gå i skolan eller inte får tillgång till sjukvård i sina hemländer.
- enskilda människors arbete och organisationers arbete för att hjälpa människor i världen att få ett bättre liv.
- om barnkonventionen, mänskliga rättigheter, FN, UNICEF med mera.
- var du kan vända dig om du mår dåligt eller blir illa behandlad i skolan eller i samhället.
- om urbefolkningen Samerna och andra minoriteter i Sverige.
- vad olika rättigheter betyder både för dig som barn och som vuxna i samhället.
- olika orsaker till varför miljontals människor lever i fattigdom och dåliga levnadsvillkor i olika delar av världen.
- en massa olika begrepp som är viktiga exempelvis minoritet, barnkonvention, rättighet, skyldighet osv.

 

Undervisning/Metoder

I det här området kommer:

- läraren att ha föreläsningar
- vi att se en film "Pay it forward"
- Prata, reflektera och diskutera i grupp och i klassen om olika frågor.
- du att själv få välja hur du vill redovisa dina kunskaper på det här området.
- vi att använda oss av digitala verktyg i olika former exempelvis lära oss hur man använder PowerPoint som presentationsverktyg, digitala test, google classroom med mera.

Bedömning och redovisning

Du kommer att bedömas i:

- hur delaktig du är i olika diskussioner både i grupp och i klassen.
- hur väl du argumenterar för vad du tycker och tänker.
- hur du visar dina kunskaper på det här området med hjälp av valfria hjälpmedel t.ex. en PowerPoint presentation, en film, skapandet av en serie osv.

Tänk på att alltid visa dina kunskaper och hitta ett sätt som passar just dig! Du väljer för att du ska ha möjligheten att visa dina kunskaper på bästa sätt!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: