Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal i bråkform och decimalform åk 4-6 v. 10-11 (öst) v. 12-13 (väst)

Skapad 2017-03-02 12:58 i Lekstorpsskolan Lerum
Ett arbetsområde som syftar till att eleverna ska kunna göra beräkningar med tal i bråkform, kunna storleksordna tal i bråkform och kunna jämföra tal i bråkform med tal i decimalform och tal i procentform.
Grundskola 6 Matematik
Ett arbetsområde som syftar till att eleverna ska kunna förstå delar av tal och kunna storleksordna och göra beräkningar med tal i bråk och decimalform.

Innehåll

Syfte och förmågor

Centralt innehåll

 

Arbetsformer och aktiviteter

Vi kommer att arbeta enskilt, i grupp och med gemensamma diskussioner för att öka försåelsen.

Vid gemensamma diskussioner tränar eleverna på att argumentera och hitta nya vägar för att lösa sina uppgifter.

Eleverna arbetar hela tiden med sin matris för att själva kunna följa sin lärprocess

1. Genomgång och gruppuppgifter om "storleksordna tal i bråkform" och att "addera och subtrahera tal i bråkform"

För extra genomgångar: 

- Titta på filmen om att storleksordna tal i bråkform: 

https://www.youtube.com/watch?v=_TMQiNgs-_A

- Titta på filmen om att addera och subtrahera bråk

https://www.youtube.com/watch?v=Ozl9ZSLJY9U

2. Arbeta med häfte om bråk

3. Gemensam återkoppling; Vad behöver jag träna mer på. 

4. Fler övningsuppgifter.

5. Visa att du kan storleksordna, addera och subtrahera bråk och decimaltal i ett test.

Bedömning

 

Eleverna kommer under arbetet arbeta aktivt med gemensam matris för att träna självbedömning tillsammans med läraren.

Uppgifterna kommer att kamratbedömas under arbetets gång.

Arbetet avslutas med en skriftlig redovisning som bedöms av läraren utifrån matris.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris för tal i bråkform och decimalform

på väg
E
C
A
Begrepp
- Kunna läsa och skriva bråk - Veta vad som menas med täljare och nämnare - Känna till och kunna använda begreppen bråkform och blandad form
Eleven har grundläggande kunskaper om begreppen som används i samband med tal i bråkform och kan använda dessa på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om begreppen som används i samband med tal i bråkform och kan använda dessa på ett fungerande sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om begreppen som används i samband med tal i bråkform och kan använda dessa på ett väl fungerande sätt.
Beräkna
- Kunna addera och subtrahera bråk med samma nämnare -Kunna räkna ut den gemensamma nämnaren mellan två tal i bråkform. (åk 6)
På ett i huvudsak fungerande sätt.
På ett fungerande sätt.
På ett välfungerande sätt.
Storleksordna
- Kunna räkna ut en viss del av ett antal - Kunna jämföra och storleksordna tal i bråkform. - Kunna placera tal i bråkform och decimaltal på en tallinje.
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Med god säkerhet
Samband (åk 6)
-Kunna jämföra tal i bråkform med tal i decimalform och tal i procentform.
Eleven kan jämföra och se samband mellan tal i bråk, decimal och procentform och föra resonemang om dessa på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan jämföra och se samband mellan tal i bråk, decimal och procentform och föra resonemang om dessa på ett fungerande sätt.
Eleven kan jämföra och se samband mellan tal i bråk, decimal och procentform och föra resonemang om dessa på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: