Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde - Deckare och novellskrivande

Skapad 2017-03-02 14:06 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi ska arbeta med temat deckare under ett antal veckor där eleven ska få läsa och analysera en gemensam bok, ta del av olika deckargenrer samt göra muntliga redovisningar i grupp.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi kommer att arbeta med deckare under ett antal veckor där vi kommer att läsa en valfri deckare, ha genomgångar och diskutera olika deckargenrer, arbeta med skrivövningar samt avsluta arbetet med muntligt redovisa ett författarporträtt samt skriva en egen deckarnovell.

Innehåll

Deckare

Inom deckargenren finns det olika typer av deckare. Mord, rån, brottslingar, detektiver och smarta kriminalare är vanliga ingredienser. Du ska få ta del av de olika typerna genom föreläsningar och diskussioner så att du lär dig att känna igen de olika genrerna. Du kommer också att läsa en valfri deckare samt göra ett författarporträtt som redovisas muntligt. Arbetet kommer att avslutas med att du skriver en deckarnovell.

Det mesta arbetet sker på skoltid men du kan också behöva arbeta hemma och du ansvarar då själv för hur du förfogar över din tid.

 

I arbetsområdet "Deckare" ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • läsa och analysera en deckare, föra resonemang och dra slutsatser
 • delta i skrivövningar inför novellarbetet
 • skriva en novell med dess typiska drag,  ge och ta emot kamratrespons
 • delta i diskussioner omkring arbetsområdet
 • redovisa ett författarporträtt muntligt 

 

Bedömning

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:

 • analysera deckaren du har läst och hur väl du för resonemang och drar slutsatser

 • delta i diskussioner omkring olika deckare

 • vara aktiv och ge konstruktiv respons på en kamrats novell

 • använda dig av de skrivregler som finns gällande tempus, skiljetecken och stavning.
 • redovisa ett författarporträtt muntligt 

Uppgifter

 • Författarporträtt

 • Deckarnovell

 • Författarporträtt - muntligt

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Novell

E
C
A
Innehåll
Eleven följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som en novell.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar relativt väl som en novell.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar väl som en novell
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig och handlingen drivs framåt utifrån novellkurvan på ett enkelt sätt. Textbindningen är enkel.
Texten är relativt väl sammanhängande och begriplig och handlingen drivs framåt utifrån novellkurvan på ett utvecklat sätt. Textbindningen är utvecklad.
Texten är väl sammanhängande och handlingen drivs framåt utifrån novellkurvan på ett välutvecklat sätt. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Språket är gestaltande och anpassat till målgruppen på ett enkelt sätt.
Meningsbyggnaden fungerar relativt väl, till exempel genom att vara varierad. Språket är gestaltande och anpassat till målgruppen på ett utvecklat sätt.
Meningsbyggnaden fungerar väl, till exempel genom att vara varierad och träffsäker. Språket är gestaltande och anpassat till målgruppen på ett välutvecklat sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning samt håller sig till en tidsform.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning samt håller sig till en tidsform.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning samt håller sig till en tidsform.
Specifikt för slutuppgiften
Eleven ger enkla omdömen om andras noveller samt bearbetar och förbättrar sin novell utifrån responsgruppens förslag på ett enkelt sätt.
Eleven ger utvecklade omdömen om andras noveller samt bearbetar och förbättrar sin novell utifrån responsgruppens förslag på ett utvecklat sätt.
Eleven ger välutvecklade omdömen om andras noveller samt bearbetar och förbättrar sin novell utifrån responsgruppens förslag på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: