Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De tre stora världsreligionerna

Skapad 2017-03-02 14:23 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Vad är tro och vad är religion? Detta är frågor som vi ska leta svar på. Du ska känna till enkla fakta om de tre stora religionerna, kristendom, islam och judendom. Du ska få veta lite om deras viktigaste texter, högtider och traditioner. Du ska också få förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället.
Grundskola 3 Religionskunskap
Introduktion till de stora världsreligionerna kristendom, islam och judendom.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att: 

 • samtala om de tre olika religioners skillnader och likheter
 • känna till de olika symbolerna för religionerna
 • känna till de olika heliga skrifterna
 • känna till viktiga platser för dessa religioner
 • känna till några traditioner som utövas 

Arbetssätt

 • samtala kring tro och vad religion är
 • dokumentera några symboler, skrifter, traditioner och viktiga platser för kristendom, islam och judendom
 • lyssna på några bibliska berättelser
 • se film 
 • dokumentera i skrift och bild

 

Bedömning

Genom att delta i samtal i helklass och i mindre grupp samt dokumentation i bild och skrift.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  Re   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: