Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på våren och sommaren

Skapad 2017-03-02 14:34 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 4 Biologi
Hur kan blommor ha så vackra färger? Varför sjunger fåglar på våren?

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål


Du ska kunna:

- vara delaktig i diskussioner, undersökningar och övningar.
- dokumentera på olika sätt.
- identifiera, sortera och gruppera växter och djur.
- förstå och använda följande begrepp: näringskedja, pollinering, ekosystem, fotosyntes, förbränning, nedbrytning, livscykel, hållbar utveckling.
- söka information med hjälp av olika källor..
- namnge några vanliga insekter. 

 


Detta kommer att bedömas:

- din delaktighet i diskussioner, undersökningar och övningar.
- din förmåga att dokumentera på olika sätt.
- din förmåga att identifiera, sortera och gruppera växter och djur.
- din förståelse och användning för viktiga biologi-begrepp.
- din förmåga att söka information med hjälp av olika källor.
- din förmåga att namnge olika Insekter.

Undervisning – Genomförande och tidsplan


Undervisningens innehåll:
- genomgångar.
- diskussioner.
- uppgifter och praktiska övningar, enskilt och i grupp.
- film.

Tidsplan
Vecka 11-20

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: